Červen bude měsíc extraligy

Pardubice – 20. května
Jako náhradní termín pro druhý závod extraligy, který ve čtvrtek spláchnul déšť, navrhly Pardubice středu 27. června. Žádný z ostatních účastníků proti němu nevznesl námitku, proto bude během zítřka zanesen do oficiálního kalendáře AČR. Červen se tím pádem stane měsícem extraligy. Po závodech v Žarnovici, v Kopřivnici a ve Slaném mu přibude další extraligový mítink v týdnu, kdy se u nás nemělo závodit vůbec. Se čtyřmi extraligami mu žádný jiný z jeho jedenácti bratříčků nemůže konkurovat.

Pardubice uvidí první ze svých extraligových závodů poslední červnovou středu

Foto: Mirek Horáček