Česká sezóna 2020 oficiálně skončila

Pardubice – 26. října
Zjara vládní restrikce odložila začátek plochodrážní sezóny až na práh června. Podzimní opatření ji pak nemilosrdně utnula po Zlaté přilbě. Epidemická situace se nelepší, takže není naděje na blízké rozvolnění a s ním závodění v listopadu. Dnes v sedmnáct hodin se proto sportovní komise rozhodla letošní sezónu ukončit. Alternativa, že by se nedokončené šampionáty dojely na jaře, padla. Mezi muži v čele disciplíny je shoda vyhlásit výsledky na základě uskutečněných mítinků.

Pro letošek má česká plochá dráha sbaleno

Foto: Pavel Fišer