Sobota patřila ve Slaném mladým plochodrážním nadějím

Slaný – 1. prosince
Sportovní Centrum Mládeže při Autoklubu v AČR Slaný v sobotu odpoledne mělo svoji tradiční hodnotící společenské setkání, které se uskutečnilo v prostorách Sokolovny Kvíček ve Slaném. Setkání, jež kromě již zmíněného hodnotícího charakteru za uplynulou sportovní sezónou mělo společenský a přátelský rozměr.

 

Slovo má Petr Křikava

Pozvání do Slaného přijal viceprezident Autoklubu ČR pro motocyklový sport Petr Moravec, který je zároveň předsedou Komise ploché dráhy. Středočeský krajský úřad zastupoval JUDr Robert Bezděk CSc, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, nechyběl Martin Draxler, v jehož gesci je regionální rozvoj cestovního ruchu a sportu. Královské město Slaný reprezentoval nově zvolený místostarosta Radek Vondráček.

Zahajovací uvítací projev provedl Petr Křikava, vedoucí SCM, který dále ve své obsáhlé zprávě přítomné seznámil s letošní činností. Trenér Miroslav Rosůlek měl připravenou zprávu o výsledcích a sportovních úspěších jednotlivých závodníků v roce 2018. Na závěr úvodního bodu jednání vystoupil opět Petr Křikava a jeho zpráva se týkala ekonomického zajištění sportovní sezony 2018.

Bruno Belan mohl kytičku předat mamince rovnou

Petr Moravec poděkoval za práci realizačního týmu SCM při AK Slaný, který má výhradně na starosti kubaturu do 125 ccm, popřál všem přítomným závodníkům, kteří z evropských a světových kolbišť přivezli v letošní sezoně pět medailí mnoho úspěšných sezon v dalším svém pokračovaní plochodrážního závodníka a nezapomněl ani na ostatní naděje, jež na svůj úspěch teprve čekají.

Další slovo si samozřejmě vzali i přítomní hosté, kteří se tohoto setkání zúčastnili, a plochodrážní sport jim není lhostejný. Do Slaného dorazil rovněž Martin Málek z divišovské JRM Speedway Factory. Ten kromě jiných svých náročných úkolů má na povel kubaturu do 250 ccm, i on přítomné v krátkém projevu seznámil s výsledky jezdců, kteří reprezentovali Českou republiku v kubatuře do 250 ccm a v nedávné minulosti závodníci v této objemové třídě přivezli nejeden úspěšný výsledek.

Pohled do sálu

Pro závodníky je důležité, na jakých strojích závodí a hlavně jak jsou na jednotlivé významné akce připraveni. Oblast motocyklového vybavení je doménou společnosti Shupa, která postupně svoji poctivou prací dokázala v kubatuře 125 ccm mladé české závodníky přivést k metám nejvyšším. Hlavní konstruktér ing. Jaroslav Šůs, který je rovněž součástí realizačního týmu SCM, ve Slaném nechyběl a svým vystoupením jen podpořil správný směr vývoje této úspěšné kubatury.

Než byla celá akce ukončena a všichni přítomní byli pozváni na malé občerstvení, obdrželi mladí závodníci jako pozornost pro své maminky květiny jako vzdání díku za jejich nezištnou podporu.

Zátiší v Sokolovně

Popřejme Jaroslavovi Vaníčkovi, Bruno Belanovi, Vojtěchovi Šachlovi, kteří dokázali vystoupat na stupně vítězů jak v evropském, tak ve světovém měřítku, aby své úspěchy dokázali zopakovat a dalším adeptům Janu Jeníčkovi, Matěji Frýzovi nebo Štěpánovi Jurčovi, popřípadě někomu dalšímu, aby českou plochou dráhu posunuli dalším směrem vpřed.

Foto: Pavel Fišer