Do Goričanu se možná nepojede ani na třetí pokus

Praha – 20. března
Ještě minulý týden bylo Chorvatsko plochodrážní zemí zaslíbenou. Jenže o víkendu se i do Goričanu vrátil mráz a vzal s sebou také sníh. Výprava AK Markéta spolu s reprezentanty proto v pondělí nikam neodjela. Třetí termín cesty na soustředění je proto stanoven na čtvrtek, nicméně možná se pojede až v pátek. Anebo dokonce na svatého Dyndy.

 

Do Goričanu se po skvělém počasí minulého týdne vrátila zima

„Možná ve čtvrtek nebo v pátek,“ krčí rameny Tomáš Topinka po otázce, kdy se čeští závodníci vypraví do Goričanu. „Pokud nebude sníh, tak se pojede. Dráha musí bejt‘ sjízdná.“

Ani Milan Špinka není přehnaným optimistou. „Moc tomu nevěřím,“ povzdechne si, když se jej zeptáte na goričanský trénink. „Koukal jsem na předpověď a je tam pořád mínus.“

Dle skutečného odjezdu by Češi měli v Goričanu trénovat buď v režimu pátek – sobota – neděle nebo pouze sobota – neděle.

 


Problém plochodrážní Evropy:

Zda za týden ve čtvrtek odstartuje v Praze pohárový seriál stopětadvacítek, není zatím stoprocentně jisté

V Evropě zatím odstartovala prakticky jen francouzská liga, přeloženy byly závody v Anglii a Francii. Nepřízeň počasí u nás se podepsala rovněž pod zrušení prvního dílu Slaný Speedway Academy tuto sobotu.

Otazník zatím visí i nad příštím čtvrtkem s ouverturou PRO-TEC Speedway Mini Cupu na malé Markétě. Šance, že bude ovál připravený, jsou prozatím padesát na padesát, jak odhadl Tomáš Topinka.

Podobně dlouhá zima komplikovala start plochodrážní sezóny naposledy před pěti lety, kdy se koncem března sypaly z oblohy záplavy sněhu.


Ilustrační foto: laskavostí Matěje Kůse a Eva Palánová

Stojíme na prahu jubilejní sezóny s šedesáti lety ploché dráhy na Ústecku a pětačtyřiceti lety chabařovického klubu.

Chabařovice – 16. března
V pátek v podvečer se sešli členové Speedwayclubu Chabařovice na své výroční členské schůzi za rok 2017. Hned po zahájení schůze uctili všichni přítomní tichou vzpomínkou památku nedávno zesnulých bývalých jezdců Jana Holuba staršího, Václava Vernera a vzpomněli i Antonína Kaspera staršího, který také odešel do plochodrážního nebe.

 

Zelená v účetnictví i práci s mládeží

Chabařovice měly svou výroční schůzi

Na programu schůze bylo zhodnocení hospodaření klubu za uplynulý rok, spolupráce se sponzory i Městským úřadem v Chabařovicích. Přítomné se stavem seznámila hospodářka a tajemnice klubu Jiřina Šifaldová, která přednesla zprávu výboru a s radostí konstatovala, že se hospodaření za uplynulý rok i roční uzávěrka pohybují v zelených, pozitivních číslech.

Dalším bodem bylo zhodnocení sportovní plochodrážní činnosti, ta jak je známo stoprocentně zaměřena na práci s mládeží a podle dosažených výsledků se v této činnosti velmi daří. V Chabařovicích byla uspořádána řada závodů na malé dráze i klasickém oválu. Jednotliví mladí jezdci se velmi dobře prezentovali jak v domácích mistrovských soutěžích, tak i na závodech evropské úrovně i při dalších mezinárodních závodech.

Klub se soustředí na práci s mládeží: zleva Jan Sochůrek, Milan Dobiáš a Filip Šifalda s maminkou Jiřinou

Velký podíl na tom mají hlavně manželé Jiřina a Ladislav Šifaldovi společně s dalšími rodiči těch nejmenších i další, kteří jim pomáhají. Dosažené výsledky celoročně ukazují na velmi dobrou cestu při výchově nové plochodrážní generace. Klub v současné době nemá dospělé aktivní jezdce a plně se věnuje pouze mládeži.

 

Slavná minulost a letošní přítomnost

Chabařovičtí veteráni: zleva Jan Volf, František Krejčík, Stanislav Svoboda, Miloslav Čmejla, Jaroslav Zobal, Bohuslav Polák a Petr Podhola

V dalším bodě byl probrán kalendář závodů na novou sezonu se zaměřením výrazně na mládež. Významné místo bude patřit i pořádání závodů třídy 125ccm a uspořádání dalších ročníku Memoriálu Jiřího Hurycha. V srpnu se počítá s uspořádáním mezinárodních podniku většího rozsahu.

Na výroční schůzi klubu přijali pozvání i bývalí jezdci Jan Volf, Miloslav Čmejla, Bohuslav Polák, Jaroslav Zobal starší, Stanislav Svoboda, Petr Podhola, Aleš Šifalda, Ladislav Šifalda a David Gacksch.  Ti přišli nejen zavzpomínat na léta minulá, ale shodně vyslovili poděkování stávajícímu výboru, rodičům mladých jezdců ale i dalším přátelům klubu při nelehké práci s mládeží.

Skvělá nálada v sále

Zvláštní pozornost věnovali všichni přítomní skutečnosti, že na letošní rok připadá kulaté 60.výročí, co se jezdí plochá dráha na Ústecku. A na letošní rok připadá i 45 let trvání klubu. Vyvrcholením oslav bude setkání bývalých jezdci při červnových závodech a Memoriálu Jiřího Hurycha.

Tahle sedmička by mohla vyprávět!

Foto: Lubomír Hrstka

Jiří Juroška nežije

Valašské Meziříčí – 20. března
Včera navždy dotlouklo srdce Jiřího Jurošky, někdejšího kopřivnického plochodrážníka a později rozhodčího ploché dráhy a organizátora motokrosového dění, který odešel ve věku svých nedožitých 72 let. Rodina a přátelé se s ním naposledy rozloučí v pátek 23. března ve 13:00 ve smuteční obřadní síni na hřbitově ve Valašském Meziříčí. Čest jeho památce!

Veteráni měli opět jarní sešlost

Praha – 17. března
V sobotu se opět sešli v Opletalce členové klubu závodníků veteránů AČR . Po úvodním představení se nového předsedy Evžena Erbana, který nahradil ze zdravotních důvodů odstoupivšího Miloslava Vernera, přišla na řadu zpráva o činnosti a hospodaření klubu.

Evžen Erban se ujal nové funkce

Následovala minuta ticha za odešlé z tohoto světa, mimo jiné také Antonína Kaspera i Václava Vernera, byť nebyl členem klubu.

Pak následovala ta veselejší část schůze, kdy byli oceněni veteráni s kulatými narozeninami od osmdesáti let výše. Těm, kteří se nemohli dostavit jako například Zdeněk Kovář, jenž je upoután na lůžku na Kladně, budou plaketa nebo pohár odeslány poštou .

Po drobné diskusi, ve které přišla i zprava od přísedícího , že byl založen i učební obor na renovaci veteránů jako první na světě, se po ukončení schůze všichni odebrali na malý oběd. Podával se klasicky výborný opletalský guláš .

Někteří si mohli během celého dopoledne zaplatit i příspěvky na tento rok.

Foto: Pavel Fišer