Veteráni měli opět jarní sešlost

Praha – 17. března
V sobotu se opět sešli v Opletalce členové klubu závodníků veteránů AČR . Po úvodním představení se nového předsedy Evžena Erbana, který nahradil ze zdravotních důvodů odstoupivšího Miloslava Vernera, přišla na řadu zpráva o činnosti a hospodaření klubu.

Evžen Erban se ujal nové funkce

Následovala minuta ticha za odešlé z tohoto světa, mimo jiné také Antonína Kaspera i Václava Vernera, byť nebyl členem klubu.

Pak následovala ta veselejší část schůze, kdy byli oceněni veteráni s kulatými narozeninami od osmdesáti let výše. Těm, kteří se nemohli dostavit jako například Zdeněk Kovář, jenž je upoután na lůžku na Kladně, budou plaketa nebo pohár odeslány poštou .

Po drobné diskusi, ve které přišla i zprava od přísedícího , že byl založen i učební obor na renovaci veteránů jako první na světě, se po ukončení schůze všichni odebrali na malý oběd. Podával se klasicky výborný opletalský guláš .

Někteří si mohli během celého dopoledne zaplatit i příspěvky na tento rok.

Foto: Pavel Fišer