Markéta měla výroční členskou schůzi

Praha – 27. února
Ve středu v podvečer se na Markétě hodnotil uplynulý rok. Hned od začátku měl úvodní slovo předseda klubu Petr Ondrašík. Držela se pieta za letos zesnulého dlouholetého člena a startmaršála Antonína Kubíčka. Po přečtení zprávy o činnosti a hospodaření klubu za uplynulý rok a odhlasování všeho, co se dalo odhlasovat, se četly další zprávy mandátových a volebních komisí. Byly zde vyjmenovány i úspěchy závodníků klubu. Po přečtení úpravy stanov a odhlasování, přišla na řadu diskuse a poté byli obdarováni dárkovými koši tři dlouholetí členové a traťoví komisaři. Během večera se podávalo i malé pohoštění, chlebíčky káva, čaj i pivo. Kolem dvacáté hodiny večerní byla schůze ukončena a členové se odebrali ke svým domovům.

Foto: Pavel Fišer