Archiv pro rubriku: Servis

Josef Laštovka vnímá léta 2001 – 2004 jako historická

Praha – 30. října
Při sobotní valné hromadě skládal delegátům své účty také reprezentační kouč Josef Laštovka. Na období uplynulých čtyřech sezón mohl vzpomínat jedině pozitivně. Dokonce jej neváhal označit ze jedinečné v celé české plochodrážní historii.
„Činnost reprezentace je velmi rozsáhlá,“ začal svůj příspěvek Josef Laštovka. „Za poslední čtyři sezóny jsme obsadili 119 akcí mistrovství světa a 46 mistrovství Evropy. V reprezentaci se objevilo 37 závodníků, což je sedmdesát procent držitelů licencí.“

Kromě kvantitativního počtu se nám vedlo také na diplomatickém a ekonomickém poli. „Každým rokem jsme získali nějaké místo v MS či ME navíc,“ pochlubil se reprezentační kouč. „Pouze jedenkrát jsme vynechali a to díky poruše auta Tondy Švába cestou na semifinále mistrovství Evropy 2001. Za výsledky reprezentace získáváme finanční prostředky. Pokládám je za dostatečné, protože v hodnoceném období činily 8,4 miliónů.“

A co sportovní stránka věci? „I v olympijských sportech osmé místo získává finanční prostředky,“ konstatoval Josef Laštovka. „A na peníze dle výsledků z oněch sedmatřiceti závodníků dosáhlo dvaadvacet. Největší podíl měli Lukáš Dryml, Bohumil Brhel, Zdeněk Schneiderwind a Antonín Klatovský. V historii těžko najdeme takové výsledky dosažené během čtyř let.“

Přehled nejvýraznějších výsledků české reprezentace očima Josefa Laštovky:

sedmá místa Antonín Klatovský v MS na ledě 2001 a 2002, národní tým na WTC 2001 a Zdeněk Schneiderwind v ME na trávě 2004
 
šestá místa národní tým na WTC 2003 a 2004, Zdeněk Schneiderwind před posledním závodem MS na dlouhé dráze 2004
 
pátá místa národní tým na WTC 2002 (v Anglii jsme skončili před výběrem domácích), národní tým v MS na ledové dráze 2001, Zdeněk Schneiderwind v MS na dlouhé a ME na travnaté dráze 2003 a Bohumil Brhel v ME jednotlivců 2002
 
čtvrtá místa Antonín Klatovský za Euro tým v MS družstev na ledě 2003, v ME jednotlivců 2001, Pardubice a Praha v EP klubových družstev 2003, resp. 2004, Tomáš Suchánek v ME juniorů do 19 let 2001
 
třetí místa Lukáš Dryml na dvou Grand Prix, Antonín Klatovský v ME na ledě 2003, Antonín Klatovský v za Euro tým v MS družstev na ledě 2002
 
druhá místa Lukáš Dryml na dvou Grand Prix a MS juniorů 2001, Zdeněk Schneiderwind v ME na trávě 2001 a 2002, Pardubice v EP klubových družstev 2002
 
první místa Bohumil Brhel v ME jednotlivců 2001, Lukáš Dryml v MS juniorů 2002, Bohumil Brhel a bratři Drymlové v ME dvojic 2004

Miloslav Verner hodnotil, komentoval i kritizoval

Praha – 30. října
Jedním ze stěžejních bodů programu sobotní valné hromady Svazu ploché dráhy byla zpráva o činnosti výkonného výboru za uplynulé čtyřleté funkční období, kterou přednesl Miloslav Verner. Šéf české ploché dráhy, jenž však na další působení v řídícím orgánu rezignoval, se ve svém obsáhlém materiálu vedle úspěchů dotkl také problémů a nešetřil své odpůrce. V této souvislosti se poprvé na veřejnost dostaly záležitosti spojené se zákulisím letošní extraligy. Magazín speedwayA-Z je jediným médiem, které dostalo svolení publikovat kompletní materiál v plném znění.

Zpráva Miloslava Vernera o činnosti VV SPD AČR a plnění usnesení od poslední valné hromady:

Dámy a pánové,
Scházíme se po čtyřech letech, abychom zhodnotili období, které máme za sebou, ale také, abychom si stanovili nové úkoly a cíle.
To minulé období začalo tím, že AČR převzal na základě rozhodnutí FIM od ČMF sportovní autoritu a tím bylo završeno několikaleté snažení o tento výsledek. Je všeobecně známo, že právě kluby sportovního odvětví plochá dráha měly na tomto kroku výrazný podíl, když už v té době jsme fungovali jako Svaz ploché dráhy v AČR. Je také všeobecně známé, že jsme jako první sportovní odvětví uspořádali tenkrát na jaře svoji valnou hromadu a stali jsme se Svazem ploché dráhy Autoklubu České republiky. S převzetím sportovní autority však také přišlo spousta závazků a z nich se Autoklub dostává do dnešního dne. První tři roky neobdržel žádný z klubů finanční dotace. Dotace, na které byly naše kluby zvyklé, a které najednou nepřicházely. AČR totiž musel ekonomicky vyřešit závod endurance v Brně, kongres FIM v Praze a šestidenní – tedy tři akce, které převzal a které bylo nutno uspořádat a vyřešit. Tak se stalo, že první finanční prostředky se k vám po tomto nelehkém období dostaly až v letošním roce a dá se říci, že jsme se pokusili ovlivnit to, aby nějakou tu finanční injekci dostal každý z vás. To se podařilo a již dnes máme příslib, že v budoucnu by to s finančními prostředky pro kluby pracující v souladu s cíli a plány AČR mělo být lepší a vám mohu jen poděkovat, že jste to těžké období zvládli.
Právě toto období ukázalo kvalitu lidí v čele mnoha klubů a to, že je zde i dnes většina těch, s kterými jsme v roce 2001 začínali, je důkazem, že jste to zvládli většinou všichni. Mrzí mě, že někteří představitelé klubů nevydrželi a zejména v poslední době se snaží vyvrátit i to, co bylo v ploché dráze za uplynulé období dobré a mají tendenci rozbít SPD. Svaz, u jehož zrodu stáli a někteří ho dokonce z čelných funkcí v AČR řídili a jeho podobu z této funkce utvářeli.
Dále mě mrzí, že u některých klubů odešli mnoholetí funkcionáři, za jejichž práci jim musím alespoň na dálku poděkovat, ale mám radost ze skutečnosti, že je nahradili noví, zapálení lidé, kteří plochou dráhou žijí a podstatně zlepšili práci klubů v Divišově, Kopřivnici, Březolupech a i na našem jediném kilometrovém oválu v Mariánských Lázních. Tuto jejich práci nelze přehlédnout a je naopak naší povinností jim nadále pomáhat, aby nepřišla jejich práce vniveč. Dále vznikají i nové soukromě subjekty. Antonín Klatovský či Aleš Dryml, naši bývalí vynikající skvělí závodníci založili a s velmi dobrými výsledky provozují své soukromé týmy.
Za uplynulé období se stalo spousta událostí. Řešil je výkonný výbor, v jehož čele jsem stál a věřte, že jsme mnohdy neřešili jednoduché záležitosti. O všem jste bývali informováni na pravidelných listopadových či prosincových schůzích, na kterých jsme spolu tvořili pravidla a termínové listiny nové sezóny. Dá se říci, že se nám dařilo připravovat dobrá pravidla a dobré soutěže, nebo nebýt nedávného problému s baráží, nemusel se v uplynulých čtyřech letech až na menší problémy s malým počtem účastníků MR jednotlivců v roce 2001, řešit výkonný výbor žádné soutěžní problémy. Zřejmě k tomu přispěla i ta skutečnost, že jsme si rozdělili své úkoly. Každý z členů VV měl na starosti některou ze soutěží a tu řídil. Pozitivní byla ta skutečnost, že o soutěžích – a to především družstev – rozhodovali zcela demokraticky pouze zástupci soutěžících a dá se říci, že si tak vlastně svoji soutěž vytvářeli.
Překvapuje pak nejenom mně, když se v otevřeném dopise dočtu, že jsme někomu něco nařídili či změnili bez toho, že by k tomu něco mohl říci či se k tomu vyjádřit, a přitom se dotyčný na změně pravidel sám podílel (zde Miloslav Verner naráží na otevřený dopis Vladimíra Wasyliwa, prezidenta PDK Mšeno, jímž se vzdal svého mandátu ve VV SPD). Dokonce se přiznám, že jsem byl rád, když se právě změnou pravidel kolem baráže vyrovnaly alespoň částečně šance obou soutěžících týmů. Každý má mít rovné šance a ty pro tuto soutěž byly vytvořeny ještě před jejím začátkem, vše kolem pak jenom zbytečně přilévalo olej do ohně a vytvářelo zbytečné vášně. Ke všemu, co se zde dnes bude zřejmě projednávat, musím poznamenat, že plochá dráha potřebuje dvoustupňovou soutěž. Soutěž, ve které se bojuje o postup. A vytvoření soutěže, která by jen na oko vytvořila zdání dvoustupňové soutěže, by bylo i morálně to nejhorší řešení. Nepříliš dobré je i řešení s přijetím zahraničních družstev. Zařazením této druhé nejvyšší soutěže mezi mezinárodní by totiž přineslo navýšení poplatků a i cesta za soupeřem by nebyla ekonomicky zanedbatelná. Navíc musím poznamenat, že čistě národní soutěž bez zahraničních jezdců nebyla přijímána zprvu jako dobré řešení, ale zajistila mnoho závodních příležitostí pro jezdce střední a začínající kategorie.
Stejně tak se mi nelíbí snaha o dost podstatné omezení mistrovské soutěže juniorských družstev. Vím, že je vedeno snahou ušetřit za poplatky AČR a odjet seriál tréninkových závodů, který by vrcholil jedním závodem o titul mistra. Překvapuje mě, že autoři tohoto návrhu zapomněli, že součástí těchto závodů byl i tak úspěšně rozjetý projekt mladých plošinářů ve třídě do 125 ccm. Tréninkové závody lze jen dost těžko prezentovat, nemají takovou vážnost a vymahatelnost soutěžních pravidel je nekonečně obtížná. Opravdu nám stojí ušetřené tři tisíce za tento závod za komplikace s pojištěním a skutečnost, že připravíme ty nejmladší o jejich oficiální závody?
Nabízíme úplně jiné řešení, jak v této oblasti ušetřit a platí to nejenom pro tyto závody. Domluvte si se svými činovníky, že budou na vašich závodech pracovat za vámi navržených podmínek. Každý z vás si v uplynulém období mohl nadiktovat, kterého z techniků chce a v podstatě mu vždy bylo vyhověno. Také se nám však stávalo, že některé kluby tuto záležitost podcenily, nechaly výběr činovníků na FMS a dnes mluví o vysokých nákladech. Víte velmi dobře, že se snažíme delegace činovníků ovlivnit, konec konců nám to ukládáte v usnesení z minulé schůze i vy sami. Ale musím znova upozornit na tu skutečnost, že v rámci předpisů FMS toto můžeme ovlivnit, ale nikoliv diktovat. Velmi závažným problémem jsou nejenom pro vás činovníci životního prostředí. Při našem posledním pokusu ovlivnit delegace ve váš prospěch jsme byli napadeni, že takzvaní domácí činovníci zejména v Praze a ve Slaném nedokázali poslat ani hlášení o své činnosti, a proto jsou delegace cizích činovníků nutností. Vím, že tato problematika je v posledním době na prvním místě zejména v FIM a UEM a těžko se jí vyhneme také u nás, ale stále věřím, že se nám podaří prosadit takzvaně domácí činovníky, ale chápeme, že jednou za sezónu musí přijít na kontrolu někdo z hora. Pak už jenom záleží na nás, aby vše bylo bez závad.
My sami ovlivňujeme delegaci rozhodčích a v uplynulém období jsme se snažili na závody posílat rozhodčí z nejbližších míst, i když v některých případech jsme museli přikročit vzhledem ke kvalitě podniku i k takzvaně méně ekonomicky výhodné nominaci. Většinu podniků rozhodčí zvládli, a pokud došlo k chybám, budou s nimi řešeny, jak na posezónním, tak i předsezónním semináři. Víme, že chyb se dopustili naši rozhodčí i v závodech nejvyšších soutěží a některá jejich rozhodnutí vyvolala bouři nevole. Musíte si však uvědomit, že rozhodčí je jediným pánem na podniku od okamžiku, kdy se začne trénink či závod až do konce těchto částí závodu a řády mu udělují nesmírnou pravomoc. Pokud si rozhodčí chybu nepřizná, je v podstatě neřešitelné situaci na místě vyřešit.
Co se týká funkce předsedy jury, žádný z těch, kdož vykonávali tuto funkci, většinou neúčtoval pořadateli plné náhrady. Musím vyzdvihnout pana Křikavu, který tuto funkci vykonával bez nároku na odměnu. Ale musím také poděkovat AK Slaný, že ho na tyto závody dopravoval. My nenavrhujeme zrušení této funkce dané řády, protože argument, že v UEM je tato funkce v některých závodech zrušena, neodpovídá plně pravdě. Tam totiž členové jury jsou dva a tím druhým vedle rozhodčího je zástupce domácí federace. Ve finálových závodech se přidává i samostatný předseda jury. To nás vede k návrhu, abychom v závodech, které jsou zapsány pouze v národním kalendáři, předsedu jury vytvořili na základě reciprocity, to znamená výměnná funkce činovníků. Stejně tak i v oblasti činovníků životního prostředí. Zaplame si licenci těchto činovníků, které FIM i UEM dnes pokládá za nepostradatelné a dokažme se dohodnout, že práci na těchto závodech odvedou bez náhrad. Musíme však souhlasit s tím, že se jednou za sezónu na našem podniku objeví i činovník nesepjatý s naším sportovním odvětvím.
Úplně jiná situace je v závodech zapsaných do kalendářů FIM, UEM a mezinárodních šampionátů. Tady je nezbytné pravidla a řády dodržet. Navíc si uvědomme, že cena licence potřebná k vykonávání těchto funkcí, je daleko vyšší.
Co se nám v uplynulém období skutečně nepodařilo však bylo zrušení výjimky, kterou jsme měli na placení za sportovní podniky při závodech extraligy a první ligy (za dva závody se platil jeden poplatek, což bylo pro rok 2005 zásahem FMS zrušeno – pozn. redakce). Není žádným tajemstvím, že plochodrážní kluby jsou největšími přispívateli za zápisy do kalendáře, protože každý z nich je pořadatelem většího počtu podniků zařazených do vyšší kategorie poplatků. Mrzelo mě, že jsem v této situaci na jednání FMS zůstal jako jediný, kdož na tuto skutečnost poukazoval, ale byl jsem přehlasován sportovními odvětvími, jejichž pořadatelé takový počet podniků jako my nepořádají. Myslím však, že se zde tak trochu promítly i problémy, které se táhly touto sezónou.
Ten problém se nazývá peníze. Nesouhlasím, že máme problémy s řízením tohoto sportu, my máme problém jediný a to jsou finance. Tento problém se vyostřil na počátku letošního roku, kdy se najednou objevil zájemce o sponzoring extraligy. Loni touto dobou začala jednání, která vedla k přípravě smlouvy mezi agenturou a kluby o částce bezmála tři milióny. Byla to pěkná částka, když si uvědomíme, že na začátku těchto jednání se mluvilo o tisících a televizních záznamech. Bezmála půlroční práce, na které se podílel nejenom VV, ale především všechny extraligové kluby, přinesla konečnou podobu smlouvy, kterou však pro neslučitelnost se zájmy AČR a právní nedostatky vytýkané právním oddělením AČR, nebyla podepsána v předložené podobě. Kluby však dostaly možnost tuto smlouvu podepsat bez účasti AČR s tím, že jim budou poskytnuta práva daná AČR. Rozběhla se další složitá jednání za účasti všech zainteresovaných stran a nakonec byla připravena smlouva nová. Nutno podotknout, že prospěch z ní by měly pouze smluvní subjekty, i když VV SPD navrhoval část finančních prostředků převést na mládež, případně na úhradu činovnických výplat a tak podpořit i menší kluby. To ale účastníci s výjimkou pardubického předsedy Erbana odmítli. Smlouva však nakonec nebyla vůbec podepsána a vznikl ligový svaz, který chtěl tuto situaci řešit úplně sám a bez jakýchkoliv zásahů AČR. Nakonec však od smlouvy odstoupila agentura, které se dotkl způsob jednání kolem smlouvy. Nechci příliš hodnotit vzniklou situaci, ale z hlediska marketingových hodnocení této smlouvy několika společnostmi se přiznám, že bych považoval plnění této smlouvy za zázrak, i když pro plochou dráhu velice potřebný.
Mnozí jste se zúčastnili mnoha dalších různých jednání a víte, o čem byla řeč. Vše se stáčelo a stáčí neustále na řízení ploché dráhy, ale zodpovědně říkám, vše je pouze o penězích a řízení sportu je záminkou.
Situace kolem Svazu ligových družstev došla až tak daleko, že se uvedený svaz dostal do rozporu se stanovami AČR a těmto klubům hrozilo ukončení členství. Nakonec kluby zrušily nebo dokonce pozastavily své aktivity v tomto svazu a některé své návrhy, zejména na změnu řízení předkládají během dnešního jednání. Musíme však podotknout, že ne všechny jsou v souladu se stanovami AČR. Na minulých jednáních a i dnes nám je vytýkáno členem VV SPD panem Wasyliwem, že neexistuje koncepce rozvoje ploché dráhy. Za celý rok po tomto svém prohlášení však neprojevil na jednáních VV SPD žádný zájem na této koncepci pracovat. Přiznám se, že jsem marně hledal i nějaký náznak snahy o zlepšení řídící práce v SPD. Co mu z jeho otevřeného dopisu nemohu upřít, je vyjmenovaná a provedená práce za čtyři roky, i když on sám přiznává, že je to i z části práce jeho klubu. Naštěstí už žádný z ostatních členů VV SPD neměl snahu svou práci prodávat stejným způsobem a také, i když třeba vnitřně nesouhlasil s činností ostatních, podílel se na práci VV SPD do konce funkčního období a nevyužil šance měsíc před koncem získávat levné volební body. Sám za sebe považuji za dost výrazné zlepšení práce s mládeží a konečně započatá práce s motocykly o objemu do 125 ccm, na kterém s ním se však podíleli pánové Špinka a Křikava. Ve Slaném a na Markétě je tato práce záslužnější, nevěnují se jenom jednomu jezdci, ale rozsah jejich práce je širší.
Při hodnocení práce členů VV SPD se dostávám ke státní reprezentaci. Podrobná zpráva o ní bude přednesena, navíc je vám předkládáno i kompletní vyúčtování peněz určených MŠMT na státní reprezentaci. Většinu z těchto položek již znáte z internetových stránek AČR. Několik slov k tomuto vyúčtování. V roce 2001 jsme naposledy účtovali starým způsobem, kdy bylo využíváno takzvaných doprovodů a jednotlivým jezdcům se v určených závodech proplácelo nocležné či stravné. Na konci sezóny pak ti nejúspěšnější, kteří obsadili některé z prvních osmi míst, tedy ty pozice, za něž obdrží sportovní odvětví nejvíce finančních prostředků, obdrželi dost výraznou odměnu.
Od roku 2002 jsme doprovody, i když je nárokujeme, zrušili úplně. Pouze poskytujeme finanční příspěvek na dopravu jednoho manažera. Ten potom na základě výsledků předkládal návrh na odměny jednotlivým jezdcům v souladu s určenou výší prostředků daných té které disciplíně. Vzhledem k tomu, že ostatní členové VV SPD se až na jedinou výjimku nezúčastňovali závodů MS a ME a tyto soutěže sledovali podrobně pouze na domácích drahách, minimálně někde jinde, bylo toto nejlepším řešením a svědčí o tom i ta skutečnost, že když se v letošním roce tyto prostředky projednávaly, nebylo proti jejich vyúčtování žádných připomínek. Navíc bylo mezi jezdce díky úspěchům Lukáš Drymla, Zdeňka Schneiderwinda, Bohumila Brhela a Antonína Klatovského o dost vyšší. Je pravda, že právě tito jezdci, kteří přinesli díky tomu, že na základě jejich výsledků jsme mohli mezi financovaného zařadit i další jezdce, měli z toho největší užitek.
Řekněme však, proč by tomu tak nemělo být?! Říká se, že jsme přišli o mnoho jezdců, čísla od roku 2001 už tak jednoznačná nejsou. Říká se, že odpadlo mnoho závodů, ani zde to čísla nepotvrzují. Proti roku 2001 se nejezdí pouze v Chabařovicích, ale plochá dráha zde stále žije. Možná se dočkáme i chvíle, kdy vyjedou plochodrážníci na dráhu v Liberci a proti roku 1989 by tak chyběla pouze dráha v Čakovicích. Vím, že je spousta problémů, ale určitě nejsou tak katastrofické, jak je mnohdy podáváno. Největší radost mi dělají závody těch nejmladších a ty jsou zárukou rozvoje tohoto sportu, těm se musíme věnovat. Já teď jenom mohu konstatovat, že jsem v uplynulých čtyřech letech působil na čele disciplíny, která má díky svým výsledkům a především díky titulům mistrů světa a Evropy za sebou jedno z nejlepších období své historie. Za to patří všem, co se na tom podíleli, dík.

Foto: Antonín Škach (na materiálu Fujifilm dodaném redakci firmou Ultralab a syn Praha www.ultralab.cz)

V sobotu se sešla valná hromada SPD

Praha – 30. října
V sobotu se v budově AČR v pražské Opletalově ulici sešli delegáti a hosté valné hromady Svazu ploché dráhy. Vyslechli zprávy o činnosti výkonného výboru, o finančních prostředcích a o výsledcích státní reprezentace. Schválili výsledky českých šampionátů 2004 a také systémy soutěží pro nadcházející sezónu. V nich došlo pouze ke kosmetickým úpravám a návrhy na omezení počtu cizinců v extralize či drastické omezení šampionátu juniorských družstev neprošly. V neposlední řadě došlo k volbám nového řídícího orgánu. Protože v něm chtěly mít své zastoupení všechny kluby a další subjekty, bude mít rekordní počet třinácti členů. Z programu zasedání byla nakonec vyškrtnuta tvorba nového termínového kalendáře. Termíny UEM budou totiž s definitivní platností známy až o tomto víkendu. O českých termínech se tak bude jednat až 9. listopadu v Divišově. Na valné hromadě byl akreditován také zpravodajský tým magazínu speedwayA-Z, takže se k ní ještě vrátíme detailnějším slovem i obrazem.

Návrh rozpisu soutěží pro rok 2005 je hotov

Praha – 27. října
Sobotní valná hromada ploché dráhy bude schvalovat také systém soutěží šampionátů republiky pro rok 2005, který zpracoval VV SPD. Magazín speedwayA-Z tento dokument získal a přináší jej v plném znění. Ve srovnání s letošní sezónou jsou v něm pouze kosmetické úpravy. Nejvýraznější změnou je zavedení tabulkových bodů v juniorském šampionátu. V návrhu je také omezení cizinců v extraligovém závodě ze dvou na jeden a úprava hostování seniorů farmy. Z kuloárů také zaznívá, že se Olymp a Mšeno, v současné době zřejmě jediní zastánci rozšíření extraligy na pět družstev, evidentně svedou rozhodující bitvu za realizaci svého plánu.
ROZPIS SOUTĚŽÍ PRO ROK 2005

1. KVALIFIKACE PRO ÚČAST V MISTROVSTVÍ EVROPY NA PLOCHÉ DRÁZE
V závodě startují jezdci, držitelé licence AČR pro rok 2005. Závod se uskuteční podle Přílohy N 077 Národních sportovních řádů a Mezinárodních sportovních řádů FIM.
Do závodu bude přijato z přihlášených jezdců prvních čtrnáct jezdců, držitelů licence AČR z MČR jednotlivců pro rok 2004. Další jezdce má právo dosadit VV SPD AČR. Do ME postupují jezdci až do počtu přidělených míst UEM s tím, že VV SPD AČR má právo obsadit dvě místa z přidělených bez ohledu na výsledek tohoto závodu.

2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ
V závodech startují přihlášení jezdci. Mistrovství je vypsáno pro držitele státního občanství České republiky. V těchto závodech mohou startovat všichni jezdci jenž dosáhli v den konání závodu 16 let. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 071 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky jednotlivců.

SEMIFINÁLE
Uskuteční se dva semifinálové závody. Přihlášení jezdci do nich budou nasazeni na základě žebříčku úspěšnosti sestaveného VV SPD AČR k 31.12. 2004. Z každého semifinále postoupí osm jezdců do finále.

FINÁLE
Finále Mistrovství České republiky pro rok 2005 se uskuteční jako samostatný finálový závod jehož pořadí bude i pořadím v MČR jednotlivců pro rok 2005. Účastníky finále jsou jezdci, kteří si vybojovali účast v semifinále. Pořadatel finále má právo mít ve finále jednoho svého jezdce. Tím bude nejlépe umístěný jezdec pořadatele v semifinálovém závodě. Pokud to bude jezdec, který skončí na horším než osmém místě postupuje z příslušného semifinále pouze sedm jezdců.

3. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ DO 21 LET
Startují jezdci narození po 1. 1. 1984, kterým v den konání závodu je nejméně 15 let. Mistrovství je vypsáno jako národní. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 073 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů.

KVALIFIKACE
Před každým závodem Mistrovství České republiky juniorů se uskuteční kvalifikační jízdy přihlášených jezdců. Z těchto jízd vzejde doplněná startovní listina pro závod Mistrovství České republiky juniorů. Místo ve startovní listině závodu mají zajištěno vždy jezdci na 1. – 12.místě průběžné klasifikace mistrovství. (výhradně tito jezdci)

FINÁLE
Uskuteční se šest závodů Mistrovství České republiky. Mistrem České republiky se stane jezdec, který získá nejvíce bodů. V každém závodě získá vítěz závodu 25 bodů, druhý v pořadí 22 bodů, třetí 18 bodů, čtvrtý 16 bodů a dále 14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Při rovnosti bodů po skončení seriálu je rozhodujícím kritériem v případě pořadí na 1. – 3. místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě.

4. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ DO 19 LET
Startují jezdci narození po 1. 1. 1986, kterým v den konání závodu je nejméně 15 let. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 073 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů.

KVALIFIKACE
Před závodem Mistrovství České republiky juniorů do 19 let se uskuteční kvalifikační jízdy přihlášených jezdců. Z těchto jízd vzejde doplněná startovní listina pro závod Mistrovství České republiky juniorů. Místo ve startovní listině závodu mají zajištěno jezdci na 1. – 12.místě z redukované průběžné klasifikace jezdců splňujících věkový limit pro start v závodě mistrovství ČR juniorů do 21 let. (výhradně tito jezdci)

FINÁLE
Finále Mistrovství České republiky pro rok 2005 se uskuteční jako samostatný finálový závod jehož pořadí bude i pořadím v MČR juniorů do 19 let pro rok 2005. Pořadatel finále má právo mít ve finále jednoho svého jezdce. Tím bude nejlépe umístěný jezdec pořadatele v kvalifikaci závodu. Pokud to bude jezdec který skončí na horším než posledním postupovém místě z kvalifikace, postoupí z kvalifikace na úkor posledního kvalifikovaného jezdce do závodu.

5. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOJIC
Mistrovství je vyhlášené jako otevřené. Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, které jsou do soutěže přihlášeni prostřednictvím plochodrážních klubů nebo jako samostatný soutěžící s platnou licencí. Družstvo tvoří dva nebo tři závodníci uvedeni na zvláštní soupisce. Jezdci mají právo startu v libovolném družstvu. Každý jezdec však může být uveden pouze na jediné soupisce. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 A Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky dvojic.
Přímo do finálového závodu bude nasazeno družstvo pořadatele závodu. V případě většího počtu přihlášených týmů má VV SPD právo na základě pořadí ve finále MČR dvojic 2004 týmy nasadit.

6. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE
7. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DLOUHÉ PLOCHÉ DRÁZE
8. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA TRAVNATÉ PLOCHÉ DRÁZE
Může být uspořádáno jako otevřené s mezinárodní účastí. Pro jezdce z České republiky jsou závody mistrovství republiky kvalifikací pro MS a tudíž jezdec, který má zájem startovat v závodech MS musí národní mistrovství absolvovat.
Závod MČR může být uskutečněn i při závodě pořádaném v zahraničí, zapsaným v kalendáři UEM, kde budou mít možnost startovat všichni přihlášení jezdci s vydanou licencí AČR. V případě, že se uskutečnění více závodů, body z jednotlivých podniků se sčítají a nejlepší jezdec s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášen mezinárodním mistrem České republiky. Mistr České republiky bude vyhlášen i v případě odjetí jediného závodu. Podmínkou je však účast nejméně pěti jezdců v mistrovství. Systémy podniku určí dle přihlášek VV SPD AČR.

9. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV NA PLOCHÉ DRÁZE
Dvojstupňová soutěž s jezdci s jiným než českým občanstvím na soupiskách je soutěží otevřenou. Družstva jsou rozdělena do dvou samostatných soutěžích na sobě provázaných na Extraligu a 1. ligu.
Startují přihlášené týmy, rezervní týmy (farmy) Extraligových celků nemohou startovat v jiné soutěži než je 1. liga.
Každý účastník soutěže je povinen uspořádat dva závody. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky družstev.

Účastníci soutěže:

Extraliga 1. liga
AMK ZP PARDUBICE PDK MŠENO
AK SLANÝ AMK ZP PARDUBICE 2 (farma)
PSK OLYMP PRAHA AK MARKÉTA
PK PLZEŇ PK PLZEŇ (farma)

V každém celku musí být uveden v základní sestavě se startovním číslem 2, 8, 9 a 15 junior české národnosti. Junioři týmu musí absolvovat v průběhu závodu dvě jízdy a to v základní části závodu, do konce 16. jízdy. Pokud nastoupí družstvo k závodu bez juniora nesmí startovní číslo určené juniorovi obsadit a do konce 16. jízdy nesmí za tohoto jezdce ve dvou případech nastoupit náhradník.
Vítěz každého závodu získá 4 tabulkové body, druhý 3 body, třetí 2 body a čtvrtý 1 bod do celkové klasifikace.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1. Větší počet tabulkových bodů
2. Větší počet „malých“ bodů ( součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže)
3. Dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů
4. Větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže pokud nelze použít předcházející pravidla

Mistrem České republiky družstev se stane vítěz Extraligy. Poslední celek Extraligy nesestupuje přímo. vítěz 1. Ligy nepostupuje přímo, ale oba celky se musí v případě naplnění dalších pravidel podrobit zvláštní soutěži nazvané Baráž. Právo na Baráž mají pouze tyto dva týmy, v případě, že soutěž vyhraje tým jenž je záložním týmem (farmou) Extraligového celku přestupuje právo na Baráž na první samostatný tým, další přenos však již není možný.

SOUPISKY:
Každý celek musí nahlásit pevnou soupisku jezdců. V soupisce Extraligového celku musí být uvedeno nejméně pět domácích jezdců na základní soupisce, počet hostů není omezen. Každý celek 1.Ligy nahlásí pevnou soupisku jezdců jejichž počet není omezen stejně jako počet hostů. Rezervy Extraligových celků (dále farmy) nahlásí pouze kmenové jezdce nebo hosty mohou používat z Extraligového celku za předpokladu, že host je české národnosti a bodový průměr tohoto hosta je menší než 8, 5 bodu CMA. Na soupisce farmy nesmí být uveden jezdec, který v sezóně 2004 dosáhl v Extralize CMA 8, 5 bodu a více na závod. Ten musí být uveden na soupisce extraligového celku.
Jezdci mající občanství České republiky jsou zpravidla domácí jezdci, jezdci s jiným občanstvím jsou vždy hosté. Za hosta však může být zapsán na soupisku i jezdec vlastnící pas České republiky. V každém závodě mohou však nastoupit pouze dva hosté uvedení na soupiskách. (navrhovaná změna jeden host) . V závodě 1.Ligy pouze host s českým pasem.
Pro hostování jezdců dále platí, že senior z pevné soupisky klubu může hostovat pouze z 1. ligy do Extraligy – návrh zrušit. Z extraligy do závodu 1. ligy může nastoupit senior z extraligového celku ve svém farmě, za předpokladu, že nedosáhl bodového průměru CMA v Extralize 8,5 bodu a více na závod a to pro první polovinu soutěže se bere na zřetel výsledek sezóny 2004 a pro druhou polovinu soutěže výsledek první poloviny sezóny 2005 (k termínu 30. 6).
Jezdec ze základní sestavy týmu bez rezervního týmu (farmy) může hostovat ve druhé soutěži, ale na soupisce je veden jako host. Jeden jezdec může hostovat pouze v jednom celku druhé soutěže. Z celku vlastnících farmu není hostování možné. Ve zvláštním případě je možné v závodě 1.Ligy hostování jezdce týmu, který není účastníkem závodu jako náhrada za zraněného jezdce týmu účastníka závodu. Uvedený jezdec však nemůže mít větší bodový průměr než 6 bodů CMA v 1.Lize. (CMA se určuje stejně jako v případě startu extraligových jezdců)
Všechny změny v soupiskách, stejně jako ukončení všech přestupů dle přestupního řádu je 30. června 2005. Po tomto termínu je možné provézt změnu v soupiskách týmů pouze na základě souhlasu všech účastníků soutěže, kterých se změna týká. (platí právo Veta, tzn. , že souhlas musí být stoprocentní). Toto právo veta nebude uplatněno, jedná-li se o přestup juniora s bodovým průměrem do 2,0 bodu CMA v soutěži pro kterou se přestup týká a na kterém se mohou dohodnout pouze kluby jichž se přestup nebo hostování týká.

BARÁŽ
Vítězný celek l.ligy má právo vyzvat k utkání na svém stadionu celek na posledním místě Extraligy k závodu o postup do Extraligy 2004. Pro soutěž Baráž platí pouze základní soupisky družstev platné ke dni ukončení soutěže Mistrovství České republiky družstev. Družstva, účastníci této soutěže mají právo nahlásit pro tuto soutěž každý dva hosty. Termín nahlášení těchto hostů je 5 dní po zveřejnění termínu závodu a nahlášené hosty nelze po jejich nahlášení měnit. Celek 1.ligy mající právo vyzvat poslední tým Extraligy k závodu této soutěže musí určit termín tohoto závodu tak, aby se závod uskutečnil nejdříve šest dní po uplatnění Práva na Baráž a nejpozději dvacet dní po uplatnění práva na Baráž. Počet převzatých pneumatik na jeden závod je shodný s počtem převzatých jezdců.
Vítězný celek l.Ligy musí právo na Baráž uplatnit do 48 hodin po skončení posledního závodu 1.Ligy a určit termín tohoto závodu, který musí být nejpozději 14 dní po skončení posledního závodu MČR družstev. Vyzvaný celek se musí tomuto termínu podrobit. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 C Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky družstev – Baráž.

10. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORSKÝCH DRUŽSTEV
Startují jezdci narození po 1.1.1984. Jezdci musí být v den konání závodu 15 let. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 B Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorských družstev. Každý účastník soutěže je povinen uspořádat závod. V závodě startuje sedm týmů, zbývající účastníci soutěže mají volný los. Všichni účastníci se musí zúčastnit stejného počtu podniků. Mistrem České republiky juniorských družstev se stane družstvo které získá největší počet hlavních bodů. V jednotlivých závodech se pořadí boduje 7-6-5-4-3-2-1.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1. Větší počet tabulkových bodů
2. Větší počet „malých“ bodů ( součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže)
3. Dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů
4. Větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže pokud nelze použít předcházející pravidla

11. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA PLOCHÉ DRÁZE MLÁDEŽE VE TŘÍDĚ DO 125 CCM
Startují jezdci narození po 1. 1. 1989, kterým v den konání závodu je nejméně 12 let. Mistrovství je vypsáno jako národní. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 078 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky na ploché dráze mládeže ve třídě do 125 ccm..
V každém závodě získá vítěz závodu 25 bodů, druhý v pořadí 22 bodů, třetí 18 bodů, čtvrtý 16 bodů a dále 14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Každému jezdci se započte pět nejlepších dosažených výsledků. Přeborníkem se stane jezdec, který získá největší počet bodů v započtených závodech.
Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci nejprve rozhoduje větší počet bodů ze všech závodů soutěže. Při další rovnosti rozhoduje v případě pořadí na 1.-3.místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě.

SCHVÁLENÉ PNEUMATIKY PRO ROK 2005:
Je schváleno používání všech pneumatik homologovaných FIM pro závody v roce 2005.
V Mistrovství České republiky jednotlivců, dvojic a v Kvalifikačním závodě o účast v mistrovství Evropy lze použít neomezený počet nových pneumatik homologovaných FIM pro rok 2005, stejně jako v případě soutěží uvedených pod bodem 6. – 8.
Pro závody MČR juniorů a družstev na klasické ploché dráze lze pro každý závod převzít jednomu jezdci jednu novou pneumatiku ze všech FIM homologovaných značek pro rok 2005. Na rezervním stroji bude převzata oboustranně použitá pneumatika ze všech FIM homologovaných značek pro rok 2005 . O její kvalitě rozhoduje výhradně technický komisař.

Pozn.: změny jsou vyznačeny tučně.

FIM vydala kalendář MS na rok 2005

Paříž – 22. října
V pátek vzešel z jednání kongresu FIM kalendář světových šampionátů na ploché dráze v příští sezóně. Již tradičně v něm prozatím chybí místa většiny velkých cen a světového poháru družstev, které BSI přislíbila vydat do konce listopadu. Pro českého fanouška je dozajista potěšitelné, že uvidí dva závody mistrovství světa. Jak již magazín speedwayA-Z informoval, Pardubice budou dějištěm kvalifikačního kola a finále družstev ve věkové kategorii juniorů.
Kalendář FIM pro rok 2005:

30.4. GP Polsko bude upřesněno
14.5. GP Švédsko bude upřesněno
28.5. GP Slovinsko bude upřesněno
11.6. GP Velké Británie Cardiff
25.6. GP Dánska Kodaň
9.7. GP bude upřesněno
13.8. GP bude upřesněno
27.8. GP bude upřesněno
10.9. GP bude upřesněno
24.9. GP bude upřesněno
 
4.6. SWC kvalifikační kolo Daugavpils (LAT)
4.6. SWC kvalifikační kolo Terenzano (I)
31.7. SWC závod 1 bude upřesněno (GB)
2.8. SWC závod 2 bude upřesněno (DK)
4.8. SWC poslední šance bude upřesněno (PL)
6.8. SWC finále bude upřesněno (PL)
 
21.5. MS U21 kvalifikační kolo 1 Wolverhampton (GB)
21.5. MS U21 kvalifikační kolo 2 St. Johann im Pongau (A)
21.5. MS U21 kvalifikační kolo 3 Pardubice (CZ)
21.5. MS U21 skandinávské kolo Elgane (N(
18.6. MS U21 semifinále 1 Lonigo (I)
18.6. MS U21 semifinále 2 Tarnow (PL)
3.9. MS U21 finále Wiener Neustadt (A)
 
16.5. MS U21 družstev semifinále 1 Abensberg (D)
27.8. MS U21 družstev semifinále 2 Rybnik (PL)
28.8. MS U21 družstev semifinále 3 Holsted (DK)
1.10. MS U21 družstev finále Pardubice (CZ)
 
14.5. MS dlouhá kvalifikační kolo 1 Artigues de Lussac (F)
21.5. MS dlouhá kvalifikační kolo 2 Vechta (D)
28.5. MS dlouhá semifinále 1 St. Macaire (F)
29.5. MS dlouhá semifinále 2 Pfarrkirchen (D)
26.6. MS dlouhá finále 1 Mühldorf (D)
13.7. MS dlouhá finále 2 Marmande (F)
21.8. MS dlouhá finále 3 Parchim (D)
3.9. MS dlouhá finále 4 Morizes (F)
5.11. MS dlouhá finále 5 New Plymouth (NZ)
 
15.-16.1. MS led kvalifikační kolo 1 Bollnäs (S)
15.1. MS led kvalifikační kolo 2 Saalfelden (A)
15.-16.1. MS led kvalifikační kolo 3 Saransk (RUS)
12.-13.2. MS led semifinále 1 Ufa (RUS)
12.-13.2. MS led semifinále 2 Inzell (D)
26.-27.2. MS led finále 1 Saransk (RUS)
12.-13.3. MS led finále 2 Assen (NL)
19.-20.3. MS led finále 3 Berlín (D)
 
5.-6.2. MS led družstva Krasnogorsk (RUS)