Sportovní komise schválila soupisky

Pardubice – 6. února
Poslední lednový den s sebou nese povinnost všech subjektů startujících v českých plochodrážních šampionátech uzavřít své soupisky a uplatnit rovněž svoje přihlášky pro šampionáty republiky. Sportovní komise je vyhodnotila a schválila na svém pondělním zasedání, takže ve středu mohla jejich oficiální podoba spatřit světlo světa.