PF 2023!

Česká Třebová – 1. ledna
První den Nového roku se vymaloval do teplého březnového odpoledne a dal jasně najevo svůj názor na ledovou plochou dráhu v nejbližším období. Berme jej však takového, jaký je, vždyť zatím ani netušíme, co nám chystá. Za všechny členy redakce a další spolupracovníky magazínu speedwayA-Z připíjím všem na zdraví. A kromě zdraví, štěstí, lásky a pohody přeji také spoustu veselých setkání se starými dobrými známými.