Archiv pro rubriku: Mistrovství Slovenska

Dážď položil Majstrovstvá Slovenska na lopatky

AKTUALIZOVÁNO – FOTO

Žarnovica – 25. júla
Žarnovica sa po necelom roku opä obliekla do sviatočného plochodrážneho šatu. AMK Plochá dráha Žarnovica totiž na dnešnú nede¾u pripravil Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Memoriál Ladislava Eliáša.

Už deň pred podujatím prichádzali do malého pohronského mestečka hlavní aktéri pretekov. Spolu s nimi sa však nad Žarnovicou viac a viac schádzali aj mračná a obloha sa postupne zaahovala. Všetko sa však zosypalo v noci zo soboty do nedele. Drobný, ale o to vytrvalejší celonočný dážď zapríčinil, že dráha sa stala pre jazdcov, ktorí ešte pred obedom naplnili stav, nebezpečná ešte pred samotným zahájením pretekov.

Organizátori, jazdci a aj fanúšikovia, čakali od rána ako sa bude počasie vyvíja. Nakoniec sa okolo obeda zišla jury pretekov, ktorá po spoločnej porade s jazdcami rozhodla preteky zruši a preloži na termín, ktorý sa dohodne v najbližšej dobe. Podobný prípad sa v Žarnovici stal naposledy rovných dvadsa rokov dozadu, keď 23. 9. 1990 boli usporiadatelia nútení zruši kvôli dažďu jednodňové finále Majstrovstiev ČSFR jednotlivcov, ktoré sa nakoniec odjazdilo v náhradnom termíne v hlavnom meste republiky.

Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark II)

Čejkovi cestou do Žarnovice osedlali vlak, loď i auto

Ledce – 24. července
Roman Čejka se svým stejnojmenným otcem si rozhodně nemohou stěžovat, že by jejich cesta na zítřejší slovenský šampionát v Žarnovici byla fádní. Vodácké dobrodružství v jižních Čechách je dostalo z domu už ve čtvrtek a donutilo je improvizovat v otázce dopravních prostředků.

„Po takovejch‘ letech jsem jel zase vlakem,“ komentoval výpravu Roman Čejka starší. „Je to nabitý. Z Vyššího Brodu míříme do Českýho Krumlova. Je to asi třicet kiláků. Běžně se to jezdí za den, my jedeme na tři. V sobotu večer pro nás přijedou pan Polák se švárou a jedeme do Žarnovice. Mladej‘ pojede v kánoi s Dudlíkem, já s jinou těžkou váhou.“

„Osedlali tím pádem Auroru,“ smál se Antonín Polák, mechanik slánského juniora.

Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark II)

V nede¾u sa pôjde o majstra Slovenska

Žarnovica – 22. júla
Termín konania Medzinárodných majstrovstiev Slovenska sa nezadržate¾ne blíži. Žarnovica sa pomaly oblieka do sviatočného plochodrážneho šatu. Vyma¾ované a opravené mantinely, uprataný štadión a zvýšený pohyb na ňom, svedčia, že žarnovickí organizátori sa snažia pripravi prijemné a zaujímavé popoludnie plné plochej dráhy.

V najbližšiu nede¾u, 25.7. o 14.00 hod. sa v Žarnovici odjazdí ďalší ročník slovenského šampionátu, ktorý si v minulej sezóne odkrútil úspešný comeback po dvadsiatich rokoch. Podobne ako vlani aj tentoraz pripravili organizátori viaceré novinky. Prvou bola možnos hlasovania fanúšikov pre svojich jazdcov, ktorých chceli vidie na žarnovických pretekoch. Ďalšou bolo zverejnenie systému pretekov.

V nede¾né popoludnie, budú totiž návštevníci žarnovického štadióna svedkami dvoch pretekov. Okrem samotných Majstrovstiev Slovenska uvidia aj Memoriál Ladislava Eliáša určený pre pretekárov výkonnostného stredu. Ďalšou novinkou bola súaž o dve vo¾né vstupenky na preteky. Vo¾né vstupenky rozdávali žarnovickí organizátori aj po základných školách. Pozvanie do Žarnovice dostala aj spravodajská televízia TA3, ktorá odvysiela z pretekov dlhší šot.

Štartovná listina hlavných pretekov s¾ubuje zaujímavú podívanú. Obsahuje mená skúsených borcov, ale aj talentovaných juniorov. Diváci, ktorí zavítajú na žarnovický štadión uvidia dokopy 26 jázd, v ktorých sa predstaví 21 pretekárov z Českej republiky, Po¾ska, Rakúska, Maďarska, Bulharska a Slovenska.

Štartovná listina Medzinárodných majstrovstiev Slovenska:

1 Gavenda Martin, Česká republika
2 Šitera Filip, Česká republika
3 Višváder Vladimír, Slovensko
4 Drabik Slawomir, Po¾sko
5 Miturski Borys, Po¾sko
6 Halabrín Ján, Slovensko
7 Holub Jan, Česká republika
8 Čejka Roman, Česká republika
9 Petrák Jaroslav, Česká republika
10 Benkõ Roland, Maďarsko
11 Milík Václav, Česká republika
12 Vaculík Martin, Slovensko
13 Pučko Pavol, Česká republika
14 Wallner Friedrich, Rakúsko
15 Kowalczyk Mateusz, Po¾sko
16 víaz kvalifikácie
 
Kvalifikácia/Memoriál Ladislava Eliáša
1 Kis Tomáš, Slovensko
2 Otruba Jaromír, Česká republika
3 Manev Milen, Bulharsko
4 Kret £ukasz, Po¾sko
5 Krzysztof Nowacki, Po¾sko
6 Hromádka Lukáš, Česká republika

Foto: Martin Búri

Memoriál Ladislava Eliáša uvidia v Žarnovici

Žarnovica – 24. júna
V nede¾u 25. júla si to do Žarnovice namieri dvadsiatka pretekárov z rôznych krajín, aby bojovali o slovenský plochodrážny titul. Opä totiž pôjde o otvorený šampionát. Popri ňom budú žarnovickí diváci svedkami aj vložených pretekov. Tie absolvuje štvorica jazdcov, ktorí si nevybojujú účas v hlavných pretekoch v kvalifikácii. Jazdci v týchto pretekoch budú bojova o pohár, ktorý venoval Štefan Eliáš, bývalý zohorský pretekár a majster Československa juniorov z roku 1975.

Ladislav Eliáš starší patril vo svojej dobe medzi najlepších slovenských plochodrážnikov. V rokoch 1970 až 1975 absolvoval množstvo pretekov. Dokonca ako jeden z mála Slovákov štartoval aj na ¾ade. Jeho s¾ubnú kariéru násilne pretrhla nešastná udalos z 24. mája 1975, kedy si pri páde na zohorskej dráhe privodil fraktúru lebečnej kosti na následky čoho na druhý deň o 3.00 hodine pod¾ahol vo svojom najdôležitejšom boji.

Na pamiatku tohto dobrého jazdca a agilného organizátora pretekov v Zohore sa od nasledujúceho roku začal organizova Memoriál Ladislava Eliáš. Počas jeho desaročnej existencie sa na štartovnej listine týchto pretekov vystriedala takmer celá československá jazdecká špička.

A práve tento rok prišiel žarnovický organizátor spoločne s bratom Ladislava, Štefanom na myšlienku zorganizovania vložených pretekov pri Medzinárodných majstrovstvách Slovenska, ktoré budú nies názov Memoriál Ladislava Eliáša. Preteky s však nenárokujú by pokračovate¾om zohorského podujatia. Ide o to, pripomenú si pamiatku pretekára, ktorý nechal na dráhe to najvzácnejšie čo mal, pri príležitosti uplynutia 35 rokov od tejto smutnej udalosti.


Foto: archív autora

Hlasovanie fanúšikov sa blíži ku koncu

Žarnovica – 11. mája
Po tom, čo bola na rôznych webových stránkach zverejnená správa o možnosti fanúšikov hlasova za jazdcov, ktorých by chceli vidie na žarnovických pretekoch Medzinárodných majstrovstiev Slovenska, ktoré sú naplánované na 25.júla, prišlo na určenú mailovú adresu nieko¾ko desiatok správ.

Fanúšikovia, ktorí ešte nevyužili možnos dosta do týchto pretekov svojho ob¾úbenca, favorita, či pretekára, ktorého by jednoducho chceli vidie v akcii na pretekoch, majú možnos tak urobi do 20. mája, kedy bude hlasovanie zastavené a bude vyhotovené konečné poradie pretekárov pod¾a počtu hlasov. Organizátor sa potom skontaktuje s trojicou najžiadanejších jazdcov a pošle im ponuku, samozrejme ak daný jazdec nebude ma vo¾ný termín, bude zranený alebo z iných dôvodov neprijme možnos štartu na týchto pretekoch, bude oslovený ďalší v poradí, takže v každom prípade fanúšikovia určia trojicu účastníkov slovenského šampionátu, ktorý sa v minulom roku dočkal úspešného comebacku.

Pravidlá hlasovania sú stále tie isté. Hlasy možno posiela na mail: martin.buri@gmail.com.

Doplňte štartovnú listinu Medzinárodných majstrovstiev Slovenska!

Žarnovica – 4. marca

Žarnovica má pre sezónu 2010 naplánované opä dve plochodrážne podujatia. Tak ako v tej minulej aj teraz sa jedná o Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré majú svoj dátum stanovený na nede¾u 25.7. a o Zlatú prilbu SNP s dátumom konania 29.8. V súvislosti s týmito podujatiami chystajú organizátori viaceré zaujímavé novinky. Jednu z nich už pred viac ako mesiacom zverejnili na klubovej stránke.

AMK PD Žarnovica prichádza ako prvý spomedzi plochodrážnych klubov s možnosou pre svojich fanúšikov, aby si mohli doplni štartovnú listinu Medzinárodných majstrovstiev Slovenska z množstva pretekárov, ktorí sa ocitli na zozname vytvorenom usporiadate¾om. Z týchto si môže každý fanúšik vybra desa a priradi im poradové čísla a toto poradie posla na mail: martin.buri@gmail.com. Organizátor potom vyberie troch najžiadanejších pretekárov vôbec a skontaktuje sa s nimi.

Fanúšikovia teda majú možnos dosta do štartovnej listiny troch svojich ob¾úbených pretekárov. Hlasova majú možnos nielen slovenskí fanúšikovia, ale hlasy môžu prichádza aj spoza hraníc. Výber jazdcov, ktorý dáva k dispozícii organihzátor je samozrejme ovplyvnený tak rozpočtom na tieto preteky ako aj kvalitatívnym zastúpením jazdcov. Zoznam neobsahuje mená slovenských jazdcov, ktorí majú prirodzene účas na domácom šampionáte istú. Takisto tu nie je možné nájs po¾ských pretekárov, nako¾ko na ich výber si uplatňuje právo usporiadate¾.

Česká republika
Roman Čejka, Michal Dudek, Jakub Fencl, Michael Hádek, Jan Holub, Jan Jaroš, Matěj Kůs, Václav Milík, Pavel Ondrašík, Jaroslav Petrák, Zdeněk Simota, Filip Šitera, Hynek Štichauer, Luboš Tomíček, Richard Wolff

Bulharsko
Milen Manev, Chavdar Černev

Nemecko
Matthias Kröger, Joachim Kugelmann, Rony Weiss, Thomas Stange, Roberto Haupt, Frank Facher, Rene Deddens, Erik Pudel, Max Dilger

Ukrajina
Vladimír Kolodij, Alexander Borodaj, Kyril Cukanov, Andrej Kobrin, Alexander Loktajev

Taliansko
Andrea Maida, Alessandro Milanese, Mattia Carpanese, Guglielmo Franchetti, Alessandro Novello

Rakúsko
Manuel Novotny, Manuel Hauzinger, Friedrich Wallner, Lukas Simon

Rumunsko
Alexandru Toma, Fanica Popa, Andrian Gheorghe

Rusko
Roman Považnyj

Maďarsko
Róbert Nagy, László Szatmári, József Tabaka, Roland Kovacs, Attila Lörincz, Roland Benko

Chorvátsko
Nikola Martinec, Renato Cvetko, Nikola Pigac, Dino Kovačič

Slovinsko
Izak Šantej, Denis Štojs, Samo Kukovica, Maks Gregorič, Matija Duh, Alexander Čonda

Nako¾ko hlasovanie fanúšikov prebieha už nieko¾ko týždňov, známe je už aj priebežné poradie, ktoré zatia¾ suverénne vedie Matěj Kůs s Romanom Považnym. Za nimi nasledujú Dino Kovačič, Guglielmo Franchetti, József Tabaka, či Luboš Tomíček. Avšak do uzávierky tohto hlasovania ostáva ešte nieko¾ko mesiacov takže to ešte nemusí nič znamena.

Foto: Martin Búri