Nová éra světové ploché dráhy se může zabarvit do zelena

Mies – 29. listopadu
Mantru, že závodní automobily a motocykly produkují škodliviny životnímu prostředí, přijímají i sportovní autority. Discovery Sports Events připouští, že plochodrážní motocykly napájené metylem jsou v tomto směru hodně z obliga. Nicméně nový promotér prestižních závodů naskakuje na zelenou vlnu. A plánuje, že do roku 2030 jeho šampionáty sníží své emise na polovinu a za dalších deset let na absolutní nulu.

 

Doba se zkrátka a dobře barví do zelena. Ještě před nějakými dvaceti lety dostala plochá dráha cenu od švédských ekologů coby sport ohleduplný životnímu prostředí, v současné době spojené s vypínáním klasických elektráren a emisních povolenek, je to pro jistou část společenského spektra málo.

Ostatně Discovery Sports Events se stal signatářem akční klimatické skupiny pro sport v rámci OSN. A jako takový se zavázal snižovat svou uhlíkovou stopu až na limity zmíněné v úvodním odstavci. Jeho cílem je dokonce získat certifikaci dle ISO 20121, dle níž musí naprosto minimalizovat dopad svých šampionátů na životní prostředí.

Otázka, co dalšího lze ještě v ploché dráze učinit, je nabíledni. Motocykly jsou poháněny metanolem a závodníkům na přesun na závody stačí vesměs jedna jediná dodávka. Je pravda, že promotér střílí hlavně do svých vlastních řad.

Jeho komuniké v doslovném překladu hovoří o optimalizovaném kalendáři, který by minimalizoval cestování svého zařízení mezi závody. Aby snížil spotřebu fosilních paliv, Discovery Sports Events plánuje pracovat s místními dodavateli, závodníky, místními organizátory i samotnými fanoušky.

Slibovaná nová éra ploché dráhy se tak na politickém zadání může zabarvit do zelena. Optimista bude ovšem i nadále věřit, že zoufalé covidové šílenství bylo na dlouhou dobu nejtěžší zkouškou motoristickému sportu.

Může být plochodrážní sport ještě více ekologický, než je dnes? | foto Štěpán Ševčík