Kam se poděla tříčlenná družstva

Pardubice – 12. ledna
Z prosincového rozšířeného zasedání VV SPD v Pardubicích vzešel nový šampionát, Přebor České republiky tříčlenných družstev. V oficiálním kalendáři AČR však bude zapsán jako Přebor České republiky družstev. Magazín speedwayA-Z se zeptal Petra Moravce, kam se podělo ono přídavné jméno. Šéf naší ploché dráhy zároveň vysvětlil, proč nové mistrovství nemůže nahradit zaniklou první ligu.

V letošní sezóně budou v naší zemi dva nezávislé kolektivní šampionáty. Mistrovství republiky družstev – extraliga a Přebor České republiky družstev. Vypuštění slůvka tříčlenných může být ve druhém případě zavádějící a pro publikum také dezorientující.

„Nevím, jestli je to zavádějící,“ reaguje Petr Moravec na nadhozené téma. „Ale odpovídá to skutečnosti. A trošku i tomu, kdo bojuje na dráze. Pouze v šampionátu dvojic, kdy proti sobě nastupují skutečně dvojice jezdců, je název soutěže i s tou dvojicí. V dalších soutěžích má i s náhradníky čtyřčlenné družstvo šest a tříčlenné čtyři jezdce.“

Petr Moravec vyvrací, že by za změnou původního názvu byla optická snaha o dvoustupňovou soutěž. „Název problém dvoustupňové soutěže neřeší,“ říká. „Tou je pro potřeby přidělení finančních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy administrativně a v souladu s platnou vyhláškou tohoto ministerstva jedině mistrovství republiky jednotlivců. To splňuje dané podmínky, tj. jezdci musí ze základních kol (semifinále) postoupit dále (do finále).“

Pakliže tedy tým pro šampionát tříčlenných družstev může zahrnovat až čtyři závodníky, vynořují se pochyby o smyslu zrušení první ligy. A to tím spíše, startuje-li v novém mistrovství čtveřice týmů.

„Cíl byl, aby jezdili jezdci starší jednadvaceti let,“ vysvětluje Petr Moravec. „A aby nemuseli být úplně vázáni soupiskami. V Přeboru ČR družstev není žádné omezení kvůli juniorům. A především družstvu stačí skutečně tři lidi k závodění. Jinak i systém závodu je trošku jiný. Vždy proti sobě pojedou dva jezdci jednoho týmu. Věřím, že během této sezóny najdeme ten nejlepší model soutěží.“

Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon D Mark II)