Pražané bilancovali i oslavovali

Praha – 3. března
V úterý se v Praze na Markétě po roce konala Výroční členská schůze. Při příchodu po podepsání prezenční listiny se vybíraly členské příspěvky u prvního stolečku. Po krátkém přivítání předsedou Petrem Ondrašíkem, schválení jednacího řádu a komisí přednesl Petr Ondrašík zprávu o činnosti a hospodaření klubu. Po zprávě jiných komisí přišla na řadu veselejší část schůze a před diskusí s otázkami po začátku závodní sezóny, a sice vyhlášení nejúspěšnějších závodníků klubu.

Pražané měli výroční schůzi svého klubu
Daniel Klíma a Petr Chlupáč s Petrem Ondrašíkem

Jako první přišel zastoupit syna Jaroslav Vaníček a pak následovali Daniel Klíma, Petr Chlupáč, Jan Kvěch, Ondřej Smetana, Josef Franc, Zdeněk Holub a Michal Škurla. Na můj dotaz při diskuzi, jak probíhá přestavba stadiónu, odpovídal Pavel Ondrašík, že jsou malé problémy se světly. Po asfaltu by se měl v květnu pokládat už trávník a poté dodělat dráha.

Na další otázku, kde budou závodníci trénovat, reagoval Tomáš Topinka: „Je v jednání Goričan , a kluci si budou moct kluci zatrénovat na sousedních oválech ve Slaném i v Pardubicích.“

Během večera měli všichni k zakousnutí chlebíčky balenou vodu i pivo. Po diskuzi se schůze pomalu začala rozcházet do svých domovů.

Vítězný tým extraligy

Foto: Pavel Fišer