Závodničtí veteráni se sešli na své podzimní schůzi

Praha – 3. listopadu
Minulou sobotu proběhla podzimní schůze Klubu veteránů závodníků v budově Autoklubu České republiky v Opletalově ulici. Již od devíti hodin probíhala zdravotní přednáška s novinkami, jak zachraňovat život. Hned vzápětí začala schůze veteránů, kam nově přišel i Jiří Štancl, který byl pozván svými kolegy z branže.

 

Na schůzi veteránů poprvé dorazil také Jiří Štancl

Po přivítání všech z úst Evžena Erbana, předsedy klubu, byla přečtena zpráva o činnosti. A pak delší čtení seznamu těch, co nás navždy opustili, jejichž seznam byl bohužel dost dlouhý. Po minutě ticha přišli přednést svoje novinky členové Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR .

Gratulace k jubileu pro Jaroslava Červinku

Trvalo jim dobrých dvacet minut přednášet o novinkách letošního roku, ovšem to již přišla na řadu trochu veselejší část schůze, a sice gratulace jubilantům. Kteří dosáhli devadesáti, pětaosmdesáti i těch nejmladších teprve osmdesátiletých.

Mezi nimi byli z ploché dráhy známá jména pan Jaroslav Červinka a paní Jana Kasperová z jediné rodiny. Během celého dopoledne byly vybírány členské příspěvky na příští rok, k občerstvení se servírovalo pivo, limonáda či káva.

Gratulaci přijímá Jana Kasperová

V diskuzi byl propírán příspěvek jediného člena, jemuž se nelíbí přejmenování Svazu na Klub z legislativních důvodů. Po ukončení schůze byli všichni pozváni na tradiční gulášek, který zde dělají opravdu výborný. A poté se veteráni začali rozjíždět do svých domovů.

 

Foto: Pavel Fišer