Na přestupný rok Markéta bilancovala devětadvacátého února

Praha – 29. února
Již před sedmnáctou hodinou čtvrtečního podvečera začala prezentace členů včetně placení ročních příspěvků na stadionu na Markétě. Po schválení jednacího řádu a komisí přečetl Petr Ondrašík zprávu o činnosti za minulý rok. Již před začátkem schůze si každý příchozí účastník mohl vyzvednout chlebíčky a něco k pití vodu nebo pivo. Na řadu se dostaly zprávy dobré, i ty méně příznivé o závodnících, které letos na oválech neuvidíme.

Markéta bilancovala na své schůzi | foto Eliška Rybenská (Speedway News)

 

Mezi dekorované patřil také Daniel Klíma | foto Pavel Fišer

Vyjádřily se různé komise ke své činnosti, vše bylo jednohlasně odhlasováno. A po té následoval nejlepší bod celé schůze, vyhlášení nejlepších závodníků loňského roku. Za dlouhány Josef Franc, za challenge a postup do SGP 2024 Jan Kvěch, který se předem ze schůze omluvil, a nejlepší junior Daniel Klíma, který od letoška přechází mezi seniory.

Za pořadatele byli vyhlášení tito členové: Marcela Zubrová, Luboš Tomíček prostřední a Jiří Hejtík. Bylo nahlášeno ukončení činnosti o Petra Chlupáče a pozastavení činnosti Vojtěcha Šachla z rodinných důvodů.

Zkraje schůze Petr Ondrašík připomněl tichou vzpomínku za ty členy,  kteří v loňském roce odešli. Dalším bodem byla diskuze, kde se mohl kdokoliv přihlásit do debaty, například kde bude v televizi SGP a Tomíčkův memoriál. V přímém přenose na ČT.

Po tomto bodu byla schůze ukončena a rozpuštěna.

Petr Ondrašík předává ocenění Josefu Francovi | foto Pavel Fišer