Mezinárodní federace zasáhly nekompromisně vůči Rusům a Bělorusům

Mies – 5. března
Vedení FIM pečlivě zvážilo doporučení Mezinárodního olympijského výboru a na ruskou invazi na Ukrajinu reagovalo vskutku nekompromisně. Zrušilo všechny letošní licence vydané ruskou a běloruskou federací, ať už pro závodníky, soutěžící i činovníky. Nadto odvolalo všechny své závody a další akce v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině, které se uskuteční v jiných státech, bude-li to možné. Navíc doporučilo, aby podobné kroky podnikly i národní federace. Ve stejném duchu reagovala i FIM Europe se svými akcemi a Rusy a Bělorusy již ze svých soutěží vyloučila také polská federace PZM.

Ani Petr Marek a Karel Průša, ani ostatní kolibříci nemohli loni tušit, že se Ukrajina stane cílem Putinovy agrese | foto Petra Zahradníčková