Ať máte v novém roce stále skvělou posádku!

Česká Třebová – 1. ledna
Na rozdíl od svého veselého souseda v kalendáři Silvestra, je Nový rok přece jen serióznějším patronem. A tak mi po včerejších legráckách na stránkách magazínu speedwayA-Z dovolte, abych jménem celého našeho redakčního týmu pozvedl číši šampaňského a popřál Vám všem hodně štěstí, lásky a zdraví, ale také skvělou posádku pro průjezd celým rokem se dvěma dvacítkami v letopočtu a jedním únorovým dnem navíc.