Archiv pro štítek: 2018 Euro Cup Chabařovice

Srpnový Euro Cup 125 ccm v Chabařovicích přináší nový formát závodů na krátké dráze

Chabařovice – 27. července
Den po Evropském poháru 125 ccm FIM Europe, který se koná v sobotu 11. srpna v Divišově se v neděli 12. srpna uskuteční v Chabařovicích demo závod na krátké dráze Euro Cupu 125cc. Formát závodů se blíží klasice na velké dráze, závodům stopětadvacítek, jak se jezdí v Austrálii a současně i závodům osmdesátek, jak se jezdí v Dánsku a také v Polsku.

 

Chabařovice budou hostit demo podnik Euro Cupu

Není to nic převratného, jen proti našim zvyklostem je rozpis závodů přizpůsoben tak, že v každé jízdě se na startovní čáru postaví čtyři jezdci. V Čechách vzniklo v poslední době několik nových krátkých drah a závody na nich jsou velmi zajímavé. Stopětadvacítky se také úspěšně rozšířily i do Polska, kde úspěšně soupeří i s dvoudobými osmdesátkami.

Chabařovické ovály jsou v dokonalé kondici, což na snímku předvádějí špičkoví kolibříci Vojtěch Šachl a Jaroslav Vaníček

To motivovalo několik zainteresovaných osob včetně ceněné podpory Petra Moravce z AČR ke snaze exportovat tento úspěšný typ závodů na krátké dráze do Evropy. V Čechách je to už druhý pokus o uspořádání tohoto závodu. První spláchl déšť předloni v Divišově. Nicméně loni se v Divišově dle formule o čtyřech závodnících na startu konal závod šampionátu republiky a to ve stejný den jako premiéra evropského poháru pětistovek do devatenácti let.

Termín závodu druhý den po Evropském poháru v Divišově byl zvolen záměrně, aby byla umožněna účast zahraničních závodníků, a je očekávána i návštěva funkcionářů z FIM a FIM Europe.

Pomineme-li pár jízd z pravěku Markéta Cupu, čtyři stopětadvacítky u nás závodily jen loni v Divišově

Pro tyto evropské závody stopětadvacítek byly vypracovány i návrhy technických předpisů, ale pro tentokrát zůstanou určitě v šuplíku, aby byla zajištěna co nejširší účast. Znamená to, že spolu budou závodit motocykly jak na malých, tak i velkých kolech bez váhového limitu.

Chabařovice jsou na dálnici D8 u německých hranic cirka 140 kilometrů od Divišova, cesta je celá po dálnici a trvá zhruba půldruhé hodiny. Dráha v Chabařovicích je v letošním roce ve skvělé formě. Takže se nezbývá než se těšit na krásné poháry a ceny. Možná tam uvidíme i nového mistra Evropy pro rok 2018.

Foto: Ing. Peter Kontura, Lucie Šachlová a Karel Herman


Euro Cup 125cc in Chabařovice 12.8.2018 – a new format of short-track speedway races

The day after the 125cc FIME European Cup, held on Saturday 11.8. In Divišov, on Sunday – 12th August, the 125cc Euro Cup race will be held in Chabařovice.

The format of the races is approaching the classics on the big ( classic ) speedway track, to the format of 125cc races in Australia and at the same time to races of 80cc how they are organized in Denmark and also in Poland.

It’s nothing revolutionary, just against our habits, the schedule of races is adapted so that 4 riders will be in each heat in the starting line.

There have been recently several new short tracks in Czech Republic, and the races on them are very interesting.

125cc have also successfully expanded to Poland, where they have successfully competed with the two-strokes 80cc motorcycles.

Several interested parties, including the valuable support of Petr Moravec from AKČR, were motivated in an attempt to export this successful type of short-track race to Europe.

This is the second attempt to organize this race in Czech Republic. The first one washed the rain in Divišov two years ago.

So maybe the weather will be better this year.

The date of the race, it means the second day after the European Cup in Divišov, was chosen deliberately to allow the participation of foreign competitors and it is also expected the visit of FIM officials .

For these European 125 cc short track races, draft technical regulations have also been drafted, but this time they will definitely stay in the drawer so as to ensure the widest possible participation.

It means, the motorcycles on both small and large bikes will race without a weight limit.

Chabařovice is on the D8 motorway to the German border, about 140 km from Divišov, the road is all the highway along and takes about 1.5 hours.

The track in Chabařovice is in great shape this year.

So there is nothing more than to look forward to Chabařovice to get beautiful cups and prizes.

Maybe we will see a new European Champion for 2018.

For information touch please  : Jsifaldova@seznam.cz

 

 

Eurocup 125cc in Chabařovice 12.8.2018 – neues Format der Kurzbahnnrennen

Einen Tag nach dem 125cc FIME Europacup am Samstag 11.8. In Divišov findet am Sonntag, den 12. August, in Chabařovice ein 125cc Euro-Cup-Rennen statt.

Das Rennen Format nähert sich den Klassikern auf der großen Bahn und auch dem Rennen in Kategorie 125cc in Australien und in Kategorie 80cc in Dänemark und Polen.

Es ist nichts revolutionär, nur gegen unsere Regeln, der Zeitplan des Rennens ist angepasst so, dass bei jeder Fahrt an der Startlinie 4 Fahrer starten werden.

In der Tschechischen Republik gab es kürzlich einige neue kurze Bahnen, und die Rennen sind sehr interessant.

125cc Kategorien sind auch erfolgreich nach Polen erweitert worden, wo sie erfolgreich mit den Zweitaktern in Kategorie 80cc konkurrieren.

Dies hat mehrere Interessengruppen motiviert, darunter die begehrte Petr Moravec Unterstützung von AKČR, diese Art von erfolgreichen Rennen in kurzer Bahn in Europa zu exportieren.

In Tschechien ist dies der zweite Versuch, dieses Rennen zu organisieren. Zuerst hat der Regen in Divišov letztes Jahr gewaschen. Vielleicht wird das Wetter in diesem Jahr besser sein.

Das Rennen am zweiten Tag nach dem Europacup in Divišov wurde absichtlich gewählt, um die Teilnahme ausländischer Teilnehmer zu ermöglichen und der Besuch von FIM-Offiziellen wird ebenfalls erwartet.

Für diese europäischen 125cc Kategorien wurden auch Entwürfe für technische Vorschriften entworfen, aber dieses Mal werden sie sicher in der Schublade bleiben, um eine größtmögliche Beteiligung sicherzustellen.

Das bedeutet, dass sie sowohl auf kleinen als auch auf großen Rädern Motorräder ohne Gewichtsbeschränkung fahren werden.

Chabařovice liegt an der D8 an der deutschen Grenze, ca. 140 km von Divišov entfernt, die Straße ist an der Autobahn entlang und dauert ca. 1,5 Stunden.

Die Kurzbahn in Chabařovice ist in diesem Jahr in einer guten Kondition.

So gibt es nichts Schöneres, als sich auf schöne Pokale und Preise auf Chabařovice zu freuen.

Vielleicht sehen wir für 2018 einen neuen Europameister.

Für Informationen kontaktieren Sie  : Jsifaldova@seznam.cz