Archiv autora: Jaroslav Šůs (Shupa Team)

Motocykly Shupa jsou na sobotní Divišov připraveny

Divišov – 4. srpna
Sobotní poslední soustředění v Divišově před evropským pohárem FIM Europe bylo věnováno zkoušení a přípravě motocyklů.Shupa dovezla čtyři stroje, a sice tři čtyřventily a jeden dvouventil. Novinkou pro letošní sezonu jsou vlastní kované písty, kde si opracováváme horní plochu tak, aby optimálně vyplnila spalovací prostor.

 

Vývoj pístu

Výsledkem je zvýšení komprese zejména u čtyřventilu a bezpečnější vzájemný pohyb pístu a ventilů. I když slovo pohyb připadá docela legrační, protože čtyřventily mají omezovač nastaven na 14 200 otáček za minutu. Takže za jedinou vteřinu kmitne potom píst nahoru a dolů  240 krát. Strašná představa!

 

Jen pro porovnání, motory formule 1 mají omezovače nastavené na 15 000 otáček za minutu. Ale zpátky k divišovskému testování. V letošní sezóně jezdí s takto upravenými motory Jaroslav Vaníček, Vojtěch Šachl, Bruno Belan i Milan Dobiáš.

 

Trochu jsme proto předpokládali, že o naše tovární motocykly nebude takový zájem, když mohou vlastně klukům nabídnout jen to, co mají doma. Ale nakonec se rozhodli Jaroslav Vaníček a Bruno Belan, že využijí našich služeb a své motocykly si nechají jako náhradní.

 

Vojtěch Šachl má vlastní motocykly dva, jeden hezky zaběhlý a druhý vonící novotou. Má je postavené na míru své zatím drobné postavě, takže pro sobotní závod zůstane u svých strojů. U něho jsme řešili nastavení karburátoru u nového stroje. Výměnou zlobivého dílu začala motorka poslouchat a na tváři zúčastněných se objevil úsměv, že motor dává očekávaný výkon.

 

Douventil a čtyřventil

Vzhledem ke zranění Milana Dobiáše se během posledních hodin řešila situace čtvrtého jezdce. Škoda, že žádný ze zkušených bývalých stopětadvacítkářů nenašel odvahu reprezentovat a pomoci týmu k úspěšnému výsledku.

 

Tak bude nejspíše na továrním dvouventilu Shupa sbírat zkušenosti některý ze začínajících nadějných jezdců. Teď zbývá jen motocykly zkontrolovat, doladit a popřát reprezentantům hodně štěstí a odvahy. A pochopitelně se těšit na sobotní souboje s evropskou konkurencí…

 

Foto: Shupa Team

Srpnový Euro Cup 125 ccm v Chabařovicích přináší nový formát závodů na krátké dráze

Chabařovice – 27. července
Den po Evropském poháru 125 ccm FIM Europe, který se koná v sobotu 11. srpna v Divišově se v neděli 12. srpna uskuteční v Chabařovicích demo závod na krátké dráze Euro Cupu 125cc. Formát závodů se blíží klasice na velké dráze, závodům stopětadvacítek, jak se jezdí v Austrálii a současně i závodům osmdesátek, jak se jezdí v Dánsku a také v Polsku.

 

Chabařovice budou hostit demo podnik Euro Cupu

Není to nic převratného, jen proti našim zvyklostem je rozpis závodů přizpůsoben tak, že v každé jízdě se na startovní čáru postaví čtyři jezdci. V Čechách vzniklo v poslední době několik nových krátkých drah a závody na nich jsou velmi zajímavé. Stopětadvacítky se také úspěšně rozšířily i do Polska, kde úspěšně soupeří i s dvoudobými osmdesátkami.

Chabařovické ovály jsou v dokonalé kondici, což na snímku předvádějí špičkoví kolibříci Vojtěch Šachl a Jaroslav Vaníček

To motivovalo několik zainteresovaných osob včetně ceněné podpory Petra Moravce z AČR ke snaze exportovat tento úspěšný typ závodů na krátké dráze do Evropy. V Čechách je to už druhý pokus o uspořádání tohoto závodu. První spláchl déšť předloni v Divišově. Nicméně loni se v Divišově dle formule o čtyřech závodnících na startu konal závod šampionátu republiky a to ve stejný den jako premiéra evropského poháru pětistovek do devatenácti let.

Termín závodu druhý den po Evropském poháru v Divišově byl zvolen záměrně, aby byla umožněna účast zahraničních závodníků, a je očekávána i návštěva funkcionářů z FIM a FIM Europe.

Pomineme-li pár jízd z pravěku Markéta Cupu, čtyři stopětadvacítky u nás závodily jen loni v Divišově

Pro tyto evropské závody stopětadvacítek byly vypracovány i návrhy technických předpisů, ale pro tentokrát zůstanou určitě v šuplíku, aby byla zajištěna co nejširší účast. Znamená to, že spolu budou závodit motocykly jak na malých, tak i velkých kolech bez váhového limitu.

Chabařovice jsou na dálnici D8 u německých hranic cirka 140 kilometrů od Divišova, cesta je celá po dálnici a trvá zhruba půldruhé hodiny. Dráha v Chabařovicích je v letošním roce ve skvělé formě. Takže se nezbývá než se těšit na krásné poháry a ceny. Možná tam uvidíme i nového mistra Evropy pro rok 2018.

Foto: Ing. Peter Kontura, Lucie Šachlová a Karel Herman


Euro Cup 125cc in Chabařovice 12.8.2018 – a new format of short-track speedway races

The day after the 125cc FIME European Cup, held on Saturday 11.8. In Divišov, on Sunday – 12th August, the 125cc Euro Cup race will be held in Chabařovice.

The format of the races is approaching the classics on the big ( classic ) speedway track, to the format of 125cc races in Australia and at the same time to races of 80cc how they are organized in Denmark and also in Poland.

It’s nothing revolutionary, just against our habits, the schedule of races is adapted so that 4 riders will be in each heat in the starting line.

There have been recently several new short tracks in Czech Republic, and the races on them are very interesting.

125cc have also successfully expanded to Poland, where they have successfully competed with the two-strokes 80cc motorcycles.

Several interested parties, including the valuable support of Petr Moravec from AKČR, were motivated in an attempt to export this successful type of short-track race to Europe.

This is the second attempt to organize this race in Czech Republic. The first one washed the rain in Divišov two years ago.

So maybe the weather will be better this year.

The date of the race, it means the second day after the European Cup in Divišov, was chosen deliberately to allow the participation of foreign competitors and it is also expected the visit of FIM officials .

For these European 125 cc short track races, draft technical regulations have also been drafted, but this time they will definitely stay in the drawer so as to ensure the widest possible participation.

It means, the motorcycles on both small and large bikes will race without a weight limit.

Chabařovice is on the D8 motorway to the German border, about 140 km from Divišov, the road is all the highway along and takes about 1.5 hours.

The track in Chabařovice is in great shape this year.

So there is nothing more than to look forward to Chabařovice to get beautiful cups and prizes.

Maybe we will see a new European Champion for 2018.

For information touch please  : Jsifaldova@seznam.cz

 

 

Eurocup 125cc in Chabařovice 12.8.2018 – neues Format der Kurzbahnnrennen

Einen Tag nach dem 125cc FIME Europacup am Samstag 11.8. In Divišov findet am Sonntag, den 12. August, in Chabařovice ein 125cc Euro-Cup-Rennen statt.

Das Rennen Format nähert sich den Klassikern auf der großen Bahn und auch dem Rennen in Kategorie 125cc in Australien und in Kategorie 80cc in Dänemark und Polen.

Es ist nichts revolutionär, nur gegen unsere Regeln, der Zeitplan des Rennens ist angepasst so, dass bei jeder Fahrt an der Startlinie 4 Fahrer starten werden.

In der Tschechischen Republik gab es kürzlich einige neue kurze Bahnen, und die Rennen sind sehr interessant.

125cc Kategorien sind auch erfolgreich nach Polen erweitert worden, wo sie erfolgreich mit den Zweitaktern in Kategorie 80cc konkurrieren.

Dies hat mehrere Interessengruppen motiviert, darunter die begehrte Petr Moravec Unterstützung von AKČR, diese Art von erfolgreichen Rennen in kurzer Bahn in Europa zu exportieren.

In Tschechien ist dies der zweite Versuch, dieses Rennen zu organisieren. Zuerst hat der Regen in Divišov letztes Jahr gewaschen. Vielleicht wird das Wetter in diesem Jahr besser sein.

Das Rennen am zweiten Tag nach dem Europacup in Divišov wurde absichtlich gewählt, um die Teilnahme ausländischer Teilnehmer zu ermöglichen und der Besuch von FIM-Offiziellen wird ebenfalls erwartet.

Für diese europäischen 125cc Kategorien wurden auch Entwürfe für technische Vorschriften entworfen, aber dieses Mal werden sie sicher in der Schublade bleiben, um eine größtmögliche Beteiligung sicherzustellen.

Das bedeutet, dass sie sowohl auf kleinen als auch auf großen Rädern Motorräder ohne Gewichtsbeschränkung fahren werden.

Chabařovice liegt an der D8 an der deutschen Grenze, ca. 140 km von Divišov entfernt, die Straße ist an der Autobahn entlang und dauert ca. 1,5 Stunden.

Die Kurzbahn in Chabařovice ist in diesem Jahr in einer guten Kondition.

So gibt es nichts Schöneres, als sich auf schöne Pokale und Preise auf Chabařovice zu freuen.

Vielleicht sehen wir für 2018 einen neuen Europameister.

Für Informationen kontaktieren Sie  : Jsifaldova@seznam.cz

Micro příběh 2 aneb pokračování vývoje Micro Shupy vyústilo ve stavbu druhého prototypu

Praha – 23. prosince
Bylo to trochu v časové tísni, protože jsme chtěli stihnout pardubický závodní víkend a ještě jsme vstřebávali francouzskou honičku v Morizes. A také pod tlakem zodpovědnosti, protože motorka pro Jiřího Štancla a především tedy pro jeho vnuka Jacka se přeci jen nevyrábí každý den…

Parádní představení v Pardubicích

Jiří Štancl a Micro Shupa v Pardubicích

Martin Šťastný nám od června poskytoval průběžně cenné informace o testování první Micro Shupy Toníkem Katrou, a tak jsme se snažili tyto připomínky zapracovat do druhého stroje, také hlavně proto, že se měl vydat na cestu do Anglie.

Jack Štancl se svým závodním motocyklem

Druhou Micro Shupu jsme oproti prvnímu prototypu postavili na větších kolech, tedy 20″ přední a 12″ zadní. Je vybavená předním tlumičem, novým nižším záchytem sklopné stupačky a motorem 80 ccm se spojkou na klice, kde je menší ovládací síla. Jack má k dispozici i sadu menších kol tak, aby mohl motorku upravovat podle své aktuální výšky.

Micro zátiší v Pardubicích

Stroj tedy stál na kolech včas a měl opravdu krásnou premiéru v Pardubicích na Zlaté Stuze, kde byl přitlačen před zaplněnou tribunu samotným Jiřím Štanclem. Jirka v rozhovoru s moderátorem promluvil krátce o naší spolupráci, která se datuje od loňské sezóny. Bylo to pro nás velké zadostiučinění a také pobídka k další činnosti. Součástí prezentace byly i ukázkové jízdy Toníka Katry na Micro Shupě, kde se v přestávkách proháněl po slavné dráze spolu s dalším talentovaným jezdcem Karlem Průšou.

Tony Katra před pardubickou tribunou

No, a druhý den už nový stroj v modrobílé barvě cestoval do Anglie za svým novým závodníkem, Jackem Štanclem.  Věříme, že mu pomůže v závodních začátcích a přejeme Jackovi hodně závodních úspěchů a také samozřejmě i jeho tátovi a dědovi hodně radosti z šikovného syna a vnuka.

 

Další Micro sestřičky na cestě

U příležitosti této premiéry jsme připravili i malé informační letáčky o Micro Shupě a to už s cenou. Micro Shupu je možné opatřit si ve třech výbavách, a to:

1. Podvozek na kolech bez motoru, výfuku, krytů, příslušenství řidítek a elektro příslušenstvím
27.200,- Kč bez DPH
2. Kompletní podvozek potřebujete pouze vlastní motor se zapalováním a karburátorem
za 37.600,- Kč bez DPH
3. Kompletní motocykl s motorem 50 ccm nebo 80 ccm nebo 100 ccm
za 48.500,- Kč bez DPH

V současné době stavíme celkem osm dalších podvozků, aby byly připravené pro sezónu 2018.

Druhý prototyp motocyklu Micro Shupa ve fotografiích:

 

Foto: Shupa Team

 

Motocykly Sebastiana Kösslera na prodej

Pan Kössler nabízí dva motocykly 125 ccm, na kterých v uplynulých třech sezónách  jezdil jeho syn Sebastian. Motocykly byly postaveny v Shupě do podvozků pětistovek. Oba mají dvouventilové motory SH2V, s hlavou Takegawa, digitálním zapalováním PVL, karburátorem 29 na metanol, tedy stejné parametry jako používáme v současné době pro nové motory. Motocykly byly po celou dobu velmi udržované.

Servis motorů byl proveden naposledy pro sezónu 2017, přičemž letos moc jeté nejsou, protože Sebastian se už spíše věnoval ježdění na dvěstěpadesátce.

Cena za každý motocykl je 2300 Euro dle aktuálního kurzu necelých 59.000,- Kč.

K dispozici je i sada rozet.

Případní zájemci mohou kontaktovat Shupu  mailem: shupa@shupa.cz
nebo telefonicky na 724 264 022.

Narodily se Micro Shupy

V pátek 4. srpna proběhl v naší dílně kontrolní den stavu výroby nejmenší Shupy. Kontroly se zúčastnili: Tony Katra – 5 let, 121 cm, 23 kg – perspektivní jezdec; Martin Šťastný  – věk a rozměry nezměřeny – plochodrážní opatrovník Toníka; Ing. Jaroslav Šůs – věk a rozměry též  neudány – konstruktér, mechanik atd. Toník si především vyzkoušel, zda mu budou sedět parametry nového stroje. První posaz potvrdil, že výška sedla a poloha háku jsou v pořádku, samozřejmě bude potřeba upravit šířku řidítek a také polohu odkládací stupačky. Dále si Toník vybral barvu blatníků a doplňků, které zatím na prototypu chyběly.

Tony Katra si vyzkoušel prototyp nové Shupy
Tony Katra si vyzkoušel prototyp nové Shupy

Jak vznikala MICRO SHUPA

Myšlenka a podnět ke vzniku tohoto stroje vzešel loni od Jirky Štancla, při jeho plochodrážní akademii. Mini plochodrážní motorka pro úplné začátečníky zkrátka u nás chyběla a tak ti nejmenší začínají většinou na různých provedeních minicrossových strojů.

Od Jirkova impulsu jsme začali sbírat informace a dělat si první rozměrové náčrtky.

Zjistili jsme také, že nebudeme první, protože podobné stroje se už prohánějí v Toruni.     Mají však komponenty rámů z vyřazených pětistovek, což je přeci jen trochu předimenzované.

 

Dvě velikosti podle kol

Naše Micro stroje mají úplně novou konstrukci podvozku přizpůsobenou celkovým menším rozměrům.

Jako základní model MICRO-10 je podvozek s 10-ti palcovým zadním kolem a předním BMX kolem 16″ s výškou sedla 540 mm.

Do stejného rámu lze zamontovat zadní kolo 12″ a přední BMX 20 „. Vznikne tak Shupa MICRO-12 s výškou sedla 580 mm.

Délku motocyklu lze ovlivnit ve zvětšeném rozsahu polohou zadního kola. Dále chceme ještě odzkoušet převis přední vidlice pro menší 16“ BMX  kolo.

Micro Shupy mají celkově zmenšené sedlo, upravenou nádrž, menší výfuk atd..

8

Motory pro Micro Shupy

K dispozici máme motory 50 ccm, 72 ccm, 82 ccm, 100 ccm a samozřejmě naše stopětadvacítky.

Jsou to varianty jak s automatickou spojkou pro úplné začátečníky, tak i s klasickou ovládanou páčkou. Jako vhodné odhadujeme motory 82 a 100 ccm a s těmi také začneme jízdní zkoušky.

7

Porovnání s Basicem a s dospělou Shupou

Zajímavé je porovnání s naším dosud nejmenším provedením BASIC, které má kola zadní 17″ a přední 19″ a výšku sedla cca 650 mm. Basic je na obrázcích v pozadí.

Jednotlivé varianty MICRO-10, MICRO-12 a BASIC jsou vždycky o sedlo větší, a tak předpokládáme, že se nám podaří pokrýt všechny požadavky na velikost stroje.

54

A aby měla nová Shupa do vínku řádný vzor, vyfotili jsme ji i s vítězným mistrovským strojem Filipa Šifaldy.

3

Co bude dál

Chceme, aby se první motorka do konce srpna rozjela, abychom získali první poznatky z jízdních zkoušek. Zbývá dokončit výfuk, sedlo, rozpěrky kol, sehnat správná řidítka , blatníky a Micro Shupa se rozjede do světa.

Uvažujeme samozřejmě i o dalších možnostech využití podvozku. Jak jsem si jako hlavní konstruktér vyzkoušel, dá se tento stroj používat velmi dobře jako koloběžka. Pravé koleno opřít o sedlo, levou se odrazit a už to frčí.

Možná bude aktuální i model ČÁP pro našeho mechanika Lukáše Háska. Uvidíme, jaký bude zájem a jak se MICRO Shupám bude dařit.

 

Výroba připravena na 10 strojů

Výrobu jsme samozřejmě pojali zodpovědně a na všechny svařované díly podvozku jsou nové přípravky. Trubky a polotovary máme připraveny celkem na deset strojů. V nejbližší době vznikne stroj MICRO-12, který by mohl začít jezdit během září.

Další podvozky budou svařeny cca během října a první sériové stroje jsem schopni dodat do konce roku. Cenu musíme teprve propočítat.

Foto: Shupa Team