Oblasti činnosti VV SPD budou řízeny komisemi

Praha – 28. prosince
Na zasedání výkonného výboru Svazu ploché dráhy, které se uskutečnilo 6. prosince, bylo rozhodnuto, že jednotlivé oblasti činnosti VV budou řízeny jmenovanými skupinami členů. Vzniklo tak sedm skupin, které zodpovídají za řádnou činnost ve svých oborech. Samostatné řídící komise budou řídit rovněž jednotlivé soutěže. Tyto skupiny mohou navrhovat také změny pravidel a soutěžních řádů, které mohou být v souladu s pravomocemi VV SPD provedeny pouze do dne zahájení příslušné soutěže.

Pracovní komise VV SPD:

Ekonomická komise: Petr Moravec, Milan Hajný, Vladimír Wasyliw, Leopold Klíma
Koncepce rozvoje ploché dráhy: Vladimír Wasyliw, Josef Laštovka, Milan Špinka, Petr Křikava, Vladimír Kovář
Státní reprezentace: Josef Laštovka, Milan Špinka, Antonín Klatovský
Komise mládeže: Vladimír Kovář, Miloš Plzák, Petr Křikava
Komise pro práci se sdělovacími prostředky: Jan Janů, Zdeněk Felix, Vladimír Kovář
Komise rozhodčích a pro přípravu pravidel: Milan Špinka, Petr Moravec
Registrační komise: Petr Křikava, Jan Janů

Řídící komise národních soutěží 2005:

MČR jednotlivců a dvojic, kvalifikace ME Petr Moravec, Milan Hajný, Josef Laštovka, Vladimír Wasyliw, Milan Špinka
MČR na ledové ploché dráze Antonín Klatovský, Milan Hajný, Petr Moravec, Jan Janů
MČR na dlouhé dráze Miroslav Musil, Leopold Klíma, Petr Moravec, Milan Špinka
MMČR družstev – Extraliga Josef Laštovka, Petr Křikava, Milan Špinka, Leopold Klíma
MČR družstev 1. liga Vladimír Wasyliw, Josef Laštovka, Vladimír Kovář, Miloš Plzák
MČR Baráž Petr Moravec, Milan Hajný, Vladimír Wasyliw, Leopold Klíma
MČR juniorů Vladimír Kovář, Milan Špinka, Zdeněk Felix, Jan Janů, Miloš Plzák
MČR juniorských družstev, 125 ccm Petr Křikava, Zdeněk Felix, Vladimír Wasyliw
Přebor čtyřkolek Milan Hajný