Stránka speedway.sk znovu ožila

Žarnovica – 15. června
Možno si už niektorí z Vás všimli, že bola znovu spustená slovenská webová
stránka venovaná plochej dráhe. Jej názov je: www.speedway.sk. Do sveta
internetu bola zavedená 19.4.2006. Jej administrátorom je Štefan Ištok zo
Žarnovice. Prispieva do nej však môžu aj zaregistrovaní čitatelia. Články
sú zamerané hlavne na domáce dianie ale dajú sa nájs aj informácie zo
zahraničia. V ponuke je aj fotogaléria, história plochej dráhy na Slovensku
a iné.