Míšeň se pojede v půlce srpna

Míšeň – 28. června
Poté, co Březolupy ukončily koncem dubna spolupráci s Míšní, dostal se závod přeboru spojeného s první ligou v krásném saském městě na Labi z termínového kalendáře. Pomocnou ruku ovšem nabídl GRS Liberec, který se nezalekl ošemetné úlohy pořádat závod na německém území. Jenže původní termín 4. července musel ustoupit do pozadí juniorskému šampionátu našich severních sousedův Herxheimu. Náročné jednání však vyústilo v řešení, takže český mítink v Míšni uvidíme v neděli 16. srpna od čtrnácti hodin.

misen