V Žarnovici zomrel Ing. Milan Šovčík

Žarnovica – 24. novembra
V piatok 24. novembra obletela Žarnovicu zarmucujúca správa, že zomrel Ing. Milan Šovčík, jedna z najvýznamnejších osobností v histórii žarnovickej plochej dráhy.

 

Ing. Šovčík blahoželá Jiřímu Štanclovi, víťazovi prvých pretekov MS v Žarnovici, predkola MS jednotlivcov 1979 | foto Ladislav Osvald

Nebol rodeným Žarnovičanom, pochádzal z Pravenca. Do Žarnovice prišiel v roku 1973 ako 33 ročný. Plánoval zostať tu len niekoľko rokov, nakoniec tu prežil plné polstoročie. Najprv sa stal ekonomickým námestníkom a potom aj riaditeľom Preglejky. Neskôr bol zvolený za posledného predsedu Mestského národného výboru a za prvého primátora Žarnovice. Ľudia v takýchto funkciách obyčajne navštevujú podujatia, aby zasadli do čestných lóží. Ing. Šovčík sa naopak okrem pracovných povinností aktívne angažoval v spoločenskom dianí v Žarnovici, či už v samotnej Preglejke, v meste na poli kultúry, v telovýchovnej jednote, ale najmä v motoristickej organizácii. Za tieto zásluhy bol ocenený Výročnou cenou mesta Žarnovica za rok 2000.

Ing. Šovčíka (vpravo) priviedol k plochej dráhe ďalší zaslúžilý funkcionár Jozef Maruška. Spolu vítajú na Zlatej prilbe SNP 1980 Aleša Drymla | foto Ladislav Osvald

Do organizačného kolektívu pretekov na plochej dráhe sa dostal v roku 1974. O rok neskôr už dekoroval zlatou prilbou Jiřího Štancla ako riaditeľ pretekov a v tejto funkcii zotrval až do roku 2000. Počas jeho pôsobenia  bola znovuzaložená Základná organizácia Zväzarmu pri národnom podniku Preglejka, začali sa organizovať preteky majstrovstiev sveta a Európy, z vidieckeho štadiónika sa stal reprezentatívny športový stánok. Pod jeho vedením sa v Žarnovici uskutočnilo úctyhodných 150 najrôznejších podujatí vrátane 26 ročníkov Zlatej prilby SNP. Plochodrážne družstvo sa v roku 1984 prebojovalo do československej extraligy, medzi štvoricu najlepších kolektívov, keď v celej lige štartovalo 13 družstiev. Žarnovickí pretekári Ján Daniel, Ján Danihel, Zdeno Vaculík, Pavol Tonhauzer, Ľubomír Jedek, Dušan Morávek, Jaroslav Danko, Vladimír Tomka, Gašpar a Miroslav Forgáčovci, Ján Mesiarik, Vladimír Višváder pridali k tomu ďalšie individuálne úspechy. Ing. Šovčík pritom vždy zdôrazňoval, že za všetkými týmito výsledkami nemožno vidieť jednotlivca, ale celý kolektív zapálených ľudí, ochotných vykonať viac, než len svoju povinnosť.

Ako najvyšší predstaviteľ mesta prijímal Ing. Šovčík v obradnej sieni mesta aj účastníkov významných pretekov, v tomto prípade manažéra čs. reprezentácie Miloslava Vernera pred semifinále ME juniorov 1983 | foto Ladislav Osvald

Len ťažko sa hľadajú slová vďaky, ktoré by vyvážili to, čo Ing. Milan Šovčík pre Žarnovicu a žarnovickú plochú dráhu vykonal. V polročných intervaloch oslavoval narodeniny a meniny. 27. mája v tomto roku si pripomenul 83. narodeniny, menín 27. novembra sa už nedožil.

Nech odpočíva v pokoji.