Archiv autora: Antonín Škach

Návrh rozpisu soutěží pro rok 2005 je hotov

Praha – 27. října
Sobotní valná hromada ploché dráhy bude schvalovat také systém soutěží šampionátů republiky pro rok 2005, který zpracoval VV SPD. Magazín speedwayA-Z tento dokument získal a přináší jej v plném znění. Ve srovnání s letošní sezónou jsou v něm pouze kosmetické úpravy. Nejvýraznější změnou je zavedení tabulkových bodů v juniorském šampionátu. V návrhu je také omezení cizinců v extraligovém závodě ze dvou na jeden a úprava hostování seniorů farmy. Z kuloárů také zaznívá, že se Olymp a Mšeno, v současné době zřejmě jediní zastánci rozšíření extraligy na pět družstev, evidentně svedou rozhodující bitvu za realizaci svého plánu.
ROZPIS SOUTĚŽÍ PRO ROK 2005

1. KVALIFIKACE PRO ÚČAST V MISTROVSTVÍ EVROPY NA PLOCHÉ DRÁZE
V závodě startují jezdci, držitelé licence AČR pro rok 2005. Závod se uskuteční podle Přílohy N 077 Národních sportovních řádů a Mezinárodních sportovních řádů FIM.
Do závodu bude přijato z přihlášených jezdců prvních čtrnáct jezdců, držitelů licence AČR z MČR jednotlivců pro rok 2004. Další jezdce má právo dosadit VV SPD AČR. Do ME postupují jezdci až do počtu přidělených míst UEM s tím, že VV SPD AČR má právo obsadit dvě místa z přidělených bez ohledu na výsledek tohoto závodu.

2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ
V závodech startují přihlášení jezdci. Mistrovství je vypsáno pro držitele státního občanství České republiky. V těchto závodech mohou startovat všichni jezdci jenž dosáhli v den konání závodu 16 let. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 071 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky jednotlivců.

SEMIFINÁLE
Uskuteční se dva semifinálové závody. Přihlášení jezdci do nich budou nasazeni na základě žebříčku úspěšnosti sestaveného VV SPD AČR k 31.12. 2004. Z každého semifinále postoupí osm jezdců do finále.

FINÁLE
Finále Mistrovství České republiky pro rok 2005 se uskuteční jako samostatný finálový závod jehož pořadí bude i pořadím v MČR jednotlivců pro rok 2005. Účastníky finále jsou jezdci, kteří si vybojovali účast v semifinále. Pořadatel finále má právo mít ve finále jednoho svého jezdce. Tím bude nejlépe umístěný jezdec pořadatele v semifinálovém závodě. Pokud to bude jezdec, který skončí na horším než osmém místě postupuje z příslušného semifinále pouze sedm jezdců.

3. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ DO 21 LET
Startují jezdci narození po 1. 1. 1984, kterým v den konání závodu je nejméně 15 let. Mistrovství je vypsáno jako národní. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 073 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů.

KVALIFIKACE
Před každým závodem Mistrovství České republiky juniorů se uskuteční kvalifikační jízdy přihlášených jezdců. Z těchto jízd vzejde doplněná startovní listina pro závod Mistrovství České republiky juniorů. Místo ve startovní listině závodu mají zajištěno vždy jezdci na 1. – 12.místě průběžné klasifikace mistrovství. (výhradně tito jezdci)

FINÁLE
Uskuteční se šest závodů Mistrovství České republiky. Mistrem České republiky se stane jezdec, který získá nejvíce bodů. V každém závodě získá vítěz závodu 25 bodů, druhý v pořadí 22 bodů, třetí 18 bodů, čtvrtý 16 bodů a dále 14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Při rovnosti bodů po skončení seriálu je rozhodujícím kritériem v případě pořadí na 1. – 3. místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě.

4. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ DO 19 LET
Startují jezdci narození po 1. 1. 1986, kterým v den konání závodu je nejméně 15 let. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 073 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů.

KVALIFIKACE
Před závodem Mistrovství České republiky juniorů do 19 let se uskuteční kvalifikační jízdy přihlášených jezdců. Z těchto jízd vzejde doplněná startovní listina pro závod Mistrovství České republiky juniorů. Místo ve startovní listině závodu mají zajištěno jezdci na 1. – 12.místě z redukované průběžné klasifikace jezdců splňujících věkový limit pro start v závodě mistrovství ČR juniorů do 21 let. (výhradně tito jezdci)

FINÁLE
Finále Mistrovství České republiky pro rok 2005 se uskuteční jako samostatný finálový závod jehož pořadí bude i pořadím v MČR juniorů do 19 let pro rok 2005. Pořadatel finále má právo mít ve finále jednoho svého jezdce. Tím bude nejlépe umístěný jezdec pořadatele v kvalifikaci závodu. Pokud to bude jezdec který skončí na horším než posledním postupovém místě z kvalifikace, postoupí z kvalifikace na úkor posledního kvalifikovaného jezdce do závodu.

5. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOJIC
Mistrovství je vyhlášené jako otevřené. Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, které jsou do soutěže přihlášeni prostřednictvím plochodrážních klubů nebo jako samostatný soutěžící s platnou licencí. Družstvo tvoří dva nebo tři závodníci uvedeni na zvláštní soupisce. Jezdci mají právo startu v libovolném družstvu. Každý jezdec však může být uveden pouze na jediné soupisce. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 A Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky dvojic.
Přímo do finálového závodu bude nasazeno družstvo pořadatele závodu. V případě většího počtu přihlášených týmů má VV SPD právo na základě pořadí ve finále MČR dvojic 2004 týmy nasadit.

6. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE
7. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DLOUHÉ PLOCHÉ DRÁZE
8. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA TRAVNATÉ PLOCHÉ DRÁZE
Může být uspořádáno jako otevřené s mezinárodní účastí. Pro jezdce z České republiky jsou závody mistrovství republiky kvalifikací pro MS a tudíž jezdec, který má zájem startovat v závodech MS musí národní mistrovství absolvovat.
Závod MČR může být uskutečněn i při závodě pořádaném v zahraničí, zapsaným v kalendáři UEM, kde budou mít možnost startovat všichni přihlášení jezdci s vydanou licencí AČR. V případě, že se uskutečnění více závodů, body z jednotlivých podniků se sčítají a nejlepší jezdec s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášen mezinárodním mistrem České republiky. Mistr České republiky bude vyhlášen i v případě odjetí jediného závodu. Podmínkou je však účast nejméně pěti jezdců v mistrovství. Systémy podniku určí dle přihlášek VV SPD AČR.

9. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV NA PLOCHÉ DRÁZE
Dvojstupňová soutěž s jezdci s jiným než českým občanstvím na soupiskách je soutěží otevřenou. Družstva jsou rozdělena do dvou samostatných soutěžích na sobě provázaných na Extraligu a 1. ligu.
Startují přihlášené týmy, rezervní týmy (farmy) Extraligových celků nemohou startovat v jiné soutěži než je 1. liga.
Každý účastník soutěže je povinen uspořádat dva závody. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky družstev.

Účastníci soutěže:

Extraliga 1. liga
AMK ZP PARDUBICE PDK MŠENO
AK SLANÝ AMK ZP PARDUBICE 2 (farma)
PSK OLYMP PRAHA AK MARKÉTA
PK PLZEŇ PK PLZEŇ (farma)

V každém celku musí být uveden v základní sestavě se startovním číslem 2, 8, 9 a 15 junior české národnosti. Junioři týmu musí absolvovat v průběhu závodu dvě jízdy a to v základní části závodu, do konce 16. jízdy. Pokud nastoupí družstvo k závodu bez juniora nesmí startovní číslo určené juniorovi obsadit a do konce 16. jízdy nesmí za tohoto jezdce ve dvou případech nastoupit náhradník.
Vítěz každého závodu získá 4 tabulkové body, druhý 3 body, třetí 2 body a čtvrtý 1 bod do celkové klasifikace.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1. Větší počet tabulkových bodů
2. Větší počet „malých“ bodů ( součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže)
3. Dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů
4. Větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže pokud nelze použít předcházející pravidla

Mistrem České republiky družstev se stane vítěz Extraligy. Poslední celek Extraligy nesestupuje přímo. vítěz 1. Ligy nepostupuje přímo, ale oba celky se musí v případě naplnění dalších pravidel podrobit zvláštní soutěži nazvané Baráž. Právo na Baráž mají pouze tyto dva týmy, v případě, že soutěž vyhraje tým jenž je záložním týmem (farmou) Extraligového celku přestupuje právo na Baráž na první samostatný tým, další přenos však již není možný.

SOUPISKY:
Každý celek musí nahlásit pevnou soupisku jezdců. V soupisce Extraligového celku musí být uvedeno nejméně pět domácích jezdců na základní soupisce, počet hostů není omezen. Každý celek 1.Ligy nahlásí pevnou soupisku jezdců jejichž počet není omezen stejně jako počet hostů. Rezervy Extraligových celků (dále farmy) nahlásí pouze kmenové jezdce nebo hosty mohou používat z Extraligového celku za předpokladu, že host je české národnosti a bodový průměr tohoto hosta je menší než 8, 5 bodu CMA. Na soupisce farmy nesmí být uveden jezdec, který v sezóně 2004 dosáhl v Extralize CMA 8, 5 bodu a více na závod. Ten musí být uveden na soupisce extraligového celku.
Jezdci mající občanství České republiky jsou zpravidla domácí jezdci, jezdci s jiným občanstvím jsou vždy hosté. Za hosta však může být zapsán na soupisku i jezdec vlastnící pas České republiky. V každém závodě mohou však nastoupit pouze dva hosté uvedení na soupiskách. (navrhovaná změna jeden host) . V závodě 1.Ligy pouze host s českým pasem.
Pro hostování jezdců dále platí, že senior z pevné soupisky klubu může hostovat pouze z 1. ligy do Extraligy – návrh zrušit. Z extraligy do závodu 1. ligy může nastoupit senior z extraligového celku ve svém farmě, za předpokladu, že nedosáhl bodového průměru CMA v Extralize 8,5 bodu a více na závod a to pro první polovinu soutěže se bere na zřetel výsledek sezóny 2004 a pro druhou polovinu soutěže výsledek první poloviny sezóny 2005 (k termínu 30. 6).
Jezdec ze základní sestavy týmu bez rezervního týmu (farmy) může hostovat ve druhé soutěži, ale na soupisce je veden jako host. Jeden jezdec může hostovat pouze v jednom celku druhé soutěže. Z celku vlastnících farmu není hostování možné. Ve zvláštním případě je možné v závodě 1.Ligy hostování jezdce týmu, který není účastníkem závodu jako náhrada za zraněného jezdce týmu účastníka závodu. Uvedený jezdec však nemůže mít větší bodový průměr než 6 bodů CMA v 1.Lize. (CMA se určuje stejně jako v případě startu extraligových jezdců)
Všechny změny v soupiskách, stejně jako ukončení všech přestupů dle přestupního řádu je 30. června 2005. Po tomto termínu je možné provézt změnu v soupiskách týmů pouze na základě souhlasu všech účastníků soutěže, kterých se změna týká. (platí právo Veta, tzn. , že souhlas musí být stoprocentní). Toto právo veta nebude uplatněno, jedná-li se o přestup juniora s bodovým průměrem do 2,0 bodu CMA v soutěži pro kterou se přestup týká a na kterém se mohou dohodnout pouze kluby jichž se přestup nebo hostování týká.

BARÁŽ
Vítězný celek l.ligy má právo vyzvat k utkání na svém stadionu celek na posledním místě Extraligy k závodu o postup do Extraligy 2004. Pro soutěž Baráž platí pouze základní soupisky družstev platné ke dni ukončení soutěže Mistrovství České republiky družstev. Družstva, účastníci této soutěže mají právo nahlásit pro tuto soutěž každý dva hosty. Termín nahlášení těchto hostů je 5 dní po zveřejnění termínu závodu a nahlášené hosty nelze po jejich nahlášení měnit. Celek 1.ligy mající právo vyzvat poslední tým Extraligy k závodu této soutěže musí určit termín tohoto závodu tak, aby se závod uskutečnil nejdříve šest dní po uplatnění Práva na Baráž a nejpozději dvacet dní po uplatnění práva na Baráž. Počet převzatých pneumatik na jeden závod je shodný s počtem převzatých jezdců.
Vítězný celek l.Ligy musí právo na Baráž uplatnit do 48 hodin po skončení posledního závodu 1.Ligy a určit termín tohoto závodu, který musí být nejpozději 14 dní po skončení posledního závodu MČR družstev. Vyzvaný celek se musí tomuto termínu podrobit. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 C Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky družstev – Baráž.

10. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORSKÝCH DRUŽSTEV
Startují jezdci narození po 1.1.1984. Jezdci musí být v den konání závodu 15 let. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 B Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorských družstev. Každý účastník soutěže je povinen uspořádat závod. V závodě startuje sedm týmů, zbývající účastníci soutěže mají volný los. Všichni účastníci se musí zúčastnit stejného počtu podniků. Mistrem České republiky juniorských družstev se stane družstvo které získá největší počet hlavních bodů. V jednotlivých závodech se pořadí boduje 7-6-5-4-3-2-1.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1. Větší počet tabulkových bodů
2. Větší počet „malých“ bodů ( součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže)
3. Dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů
4. Větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže pokud nelze použít předcházející pravidla

11. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA PLOCHÉ DRÁZE MLÁDEŽE VE TŘÍDĚ DO 125 CCM
Startují jezdci narození po 1. 1. 1989, kterým v den konání závodu je nejméně 12 let. Mistrovství je vypsáno jako národní. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 078 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky na ploché dráze mládeže ve třídě do 125 ccm..
V každém závodě získá vítěz závodu 25 bodů, druhý v pořadí 22 bodů, třetí 18 bodů, čtvrtý 16 bodů a dále 14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Každému jezdci se započte pět nejlepších dosažených výsledků. Přeborníkem se stane jezdec, který získá největší počet bodů v započtených závodech.
Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci nejprve rozhoduje větší počet bodů ze všech závodů soutěže. Při další rovnosti rozhoduje v případě pořadí na 1.-3.místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě.

SCHVÁLENÉ PNEUMATIKY PRO ROK 2005:
Je schváleno používání všech pneumatik homologovaných FIM pro závody v roce 2005.
V Mistrovství České republiky jednotlivců, dvojic a v Kvalifikačním závodě o účast v mistrovství Evropy lze použít neomezený počet nových pneumatik homologovaných FIM pro rok 2005, stejně jako v případě soutěží uvedených pod bodem 6. – 8.
Pro závody MČR juniorů a družstev na klasické ploché dráze lze pro každý závod převzít jednomu jezdci jednu novou pneumatiku ze všech FIM homologovaných značek pro rok 2005. Na rezervním stroji bude převzata oboustranně použitá pneumatika ze všech FIM homologovaných značek pro rok 2005 . O její kvalitě rozhoduje výhradně technický komisař.

Pozn.: změny jsou vyznačeny tučně.

Zeptejte se: Roberta Krále

Divišov – 27. října
Jedním ze záměrů magazínu speedwayA-Z je také rozšířit účast čtenářů na své podobě. Kromě funkčního e-mailu, možnosti bezprostředně komentovat každý příspěvek a svým hlasem reagovat v anketách reagující na aktuální plochodrážní problémy, přinášíme další novinku. Na otázkách pro již tradiční zimní seriál velkých interview může vymyslet kdokoliv z vás. Letos začínáme počátkem listopadu a prvním závodníkem, jenž nám přislíbil exkluzivní rozhovor, je březolupský Robert Král.

Plochodrážník, jemuž osud během třinácti let jeho aktivní činnosti osud dopřál řadu stříbrných a bronzových medailí, ale žádný mistrovský titul, nepokrytě hovořil koncem sezóny o pověšení kombinézy na hřebík. „Když dostanu dobrou nabídku, pojedu i příští rok,“ objasnil svůj současný postoj Robert Král. „V tom případě bych vyjel s novou technikou. Ale jinak nevím, nevím…“

Své otázky pro Roberta Krále můžete vkládat již teď do komentáře tohoto článku. Uzávěrka dotazů bude v příští pátek, tedy 5. listopadu ve 12:00.

Foto: Antonín Škach (na materiálu Fujifilm dodaném redakci firmou Ultralab a syn Praha www.ultralab.cz)

Radek Smolík nemohl jet v Murecku

Pardubice – 26. října
By se Radek Smolík měl objevit ve startovní listině nedělní Zlaté přilby v Murecku, nakonec chyběl. Jeho absence dala vzniknout mnoha spekulacím včetně ukončení kariéry, nicméně pardubický závodník je magazínu speedwayA-Z vyvrátil.
„Dali vědět až v pátek,“ vysvětlil Radek Smolík. „A to už se mně nehodilo. Navíc je taka teď nějakej naskřapanej.“

Foto: Karel Herman

Tomáš Suchánek pomáhal rozdrtit Maďary

Natsbach-Loipersbach – 23. října
Pardubický junior Tomáš Suchánek hostující v barvách rakouského Natsbachu nepoznal v sobotním mezinárodním klání proti výběru Debrecenu ani v jedné ze svých pěti jízd hořkost porážky. Společně s Manuelem Hauzingerem a Chorvatem Juricou Pavličem (oba 13 bodů) měl lví podíl na zdrcujícím vítězství domácích v poměru 56:34. Hostujícímu týmu, jenž byl složen výhradně z Maďarů, nejvíce pomohli Sándor Tihányi (13) a vítěz nedávného Slováckého oválu Norbert Magosi (11). Tomáš Suchánek navíc vyhrál i zvláštní nadstavbovou jízdu v šesti jezdcích, kdy za ním dojeli Sándor Tihányi, Norbert Magosi, Manuel Hauzinger, Jurica Pavlič a János Golenya.

Tomáš Suchánek završil víkend druhým vítězstvím

Mureck – 24. října
Po famózním výsledku v sobotním utkání Natsbach vs. Debrecen se Tomáš Suchánek představil ve skvělém světle také včera na Zlaté přilbě v Murecku. Vyhrál před Polákem Grzegorzem Klopotem a Maďarem Sándorem Tihányim a po slovenské Žarnovici tak letos vybojoval už druhou zlatou přilbu. Druhý český zástupce ve startovní listině, plzeňský Zdeněk Simota, skončil devátý.

FIM vydala kalendář MS na rok 2005

Paříž – 22. října
V pátek vzešel z jednání kongresu FIM kalendář světových šampionátů na ploché dráze v příští sezóně. Již tradičně v něm prozatím chybí místa většiny velkých cen a světového poháru družstev, které BSI přislíbila vydat do konce listopadu. Pro českého fanouška je dozajista potěšitelné, že uvidí dva závody mistrovství světa. Jak již magazín speedwayA-Z informoval, Pardubice budou dějištěm kvalifikačního kola a finále družstev ve věkové kategorii juniorů.
Kalendář FIM pro rok 2005:

30.4. GP Polsko bude upřesněno
14.5. GP Švédsko bude upřesněno
28.5. GP Slovinsko bude upřesněno
11.6. GP Velké Británie Cardiff
25.6. GP Dánska Kodaň
9.7. GP bude upřesněno
13.8. GP bude upřesněno
27.8. GP bude upřesněno
10.9. GP bude upřesněno
24.9. GP bude upřesněno
 
4.6. SWC kvalifikační kolo Daugavpils (LAT)
4.6. SWC kvalifikační kolo Terenzano (I)
31.7. SWC závod 1 bude upřesněno (GB)
2.8. SWC závod 2 bude upřesněno (DK)
4.8. SWC poslední šance bude upřesněno (PL)
6.8. SWC finále bude upřesněno (PL)
 
21.5. MS U21 kvalifikační kolo 1 Wolverhampton (GB)
21.5. MS U21 kvalifikační kolo 2 St. Johann im Pongau (A)
21.5. MS U21 kvalifikační kolo 3 Pardubice (CZ)
21.5. MS U21 skandinávské kolo Elgane (N(
18.6. MS U21 semifinále 1 Lonigo (I)
18.6. MS U21 semifinále 2 Tarnow (PL)
3.9. MS U21 finále Wiener Neustadt (A)
 
16.5. MS U21 družstev semifinále 1 Abensberg (D)
27.8. MS U21 družstev semifinále 2 Rybnik (PL)
28.8. MS U21 družstev semifinále 3 Holsted (DK)
1.10. MS U21 družstev finále Pardubice (CZ)
 
14.5. MS dlouhá kvalifikační kolo 1 Artigues de Lussac (F)
21.5. MS dlouhá kvalifikační kolo 2 Vechta (D)
28.5. MS dlouhá semifinále 1 St. Macaire (F)
29.5. MS dlouhá semifinále 2 Pfarrkirchen (D)
26.6. MS dlouhá finále 1 Mühldorf (D)
13.7. MS dlouhá finále 2 Marmande (F)
21.8. MS dlouhá finále 3 Parchim (D)
3.9. MS dlouhá finále 4 Morizes (F)
5.11. MS dlouhá finále 5 New Plymouth (NZ)
 
15.-16.1. MS led kvalifikační kolo 1 Bollnäs (S)
15.1. MS led kvalifikační kolo 2 Saalfelden (A)
15.-16.1. MS led kvalifikační kolo 3 Saransk (RUS)
12.-13.2. MS led semifinále 1 Ufa (RUS)
12.-13.2. MS led semifinále 2 Inzell (D)
26.-27.2. MS led finále 1 Saransk (RUS)
12.-13.3. MS led finále 2 Assen (NL)
19.-20.3. MS led finále 3 Berlín (D)
 
5.-6.2. MS led družstva Krasnogorsk (RUS)