Březolupská šedesátka je tady s námi

Česká Třebová – 21. prosince
Každý má rád Vánoce, pravda? Jenže podsaditý kurýr, jenž vykládal dvě těžké krabice ze své modré dodávky, klel jako pohan, jimž jsou křesťanské souvislosti úplně buřt. Ať tak či onak, na světě vezdejším je letošní třetí plochodrážní kniha s rukopisem vydavatelství Antonín Škach – Angličtina v České Třebová. Březolupská šedesátka aneb historie ploché dráhy na slovácké návsi již svým názvem prozrazuje své nosné téma. Hlavní porce prodeje obstará její vydavatel AK Březolupy, ale pár kousků máme i v redakci. Zjara je dovezeme na stadióny spolu s připravovanou knížečkou Česká plochodrážní ročenka 2024. A zamyslíme se také nad bezpečným posíláním poštou. Tedy pokud jste byli celý rok hodní.

Část zásilky Březolupské šedesátky | foto Antonín Škach